Vind een top 10 Relatietherapeut in Middelburg

Selecteer de dienst die je nodig hebt
Plaats
relatietherapeut.jpg
usp+1
BETROUWBAREen geverifieerde bedrijven
usp+1
VERGELIJK PRIJZENontvang gratis prijsopgaven
usp_3
442.000+succesvolle aanvragen

Relatietherapeuten in Middelburg

Sorteren op
Resultaat 1-10 van 10 relatietherapeuten in Middelburg. Het meest complete overzicht. Herstel uw relatie met de beste relatietherapie in uw regio.

In Middelburg kunt u een relatietherapeut vinden voor het herstellen van uw relatie met uw partner, echtgenoot, ouder of kind. Een goede relatietherapie staat of valt met de persoonlijke kwaliteiten en het vakgebied van de relatietherapeut:

• Koppel of echtpaar: In elke relatie zijn er soms problemen of spanningen. Veel stellen die in relatietherapie gaan, doen dat pas na een periode van problemen. Eigenlijk kunt u voor de meest uiteenlopende problemen terecht bij een relatietherapeut. Denk aan een moeizame seksuele relatie, schoonouders die de relatie onder druk zetten, een buitenechtelijke relatie die aan het licht is gekomen of simpelweg omdat de relatie niet goed verloopt.
• Gezin of ouder-kind: Wanneer conflicten in het gezin niet opgelost lijken te worden kunt u ook terecht bij een therapeut. Denk aan situaties waarbij u het gevoel heeft dat u elkaar niet begrijpt of bij een ingrijpende gebeurtenis zoals ziekte, echtscheiding of verlies. Een andere situatie is die van een samengesteld gezin, waarbij verschillen in opvoeding en zeggenschap over de stiefkinderen een rol spelen. In deze vorm van relatietherapie is het de bedoeling om het samengestelde gezin op de rails te krijgen met een eigen gezinscultuur.
• Individu: Bij relatieproblemen is het ook mogelijk om individueel in therapie te gaan. Bijvoorbeeld als jullie met individuele problemen kampen of moeilijk met elkaar kunnen communiceren. Individuele therapie helpt u om te reflecteren op uw eigen gedachten en gedrag en ondersteunt de zelfontwikkeling. Op deze manier kunt u kijken wat u zelf kunt doen om de relatie te verbeteren. Het komt vaak voor dat de partner na verloop van tijd bereid is een keer mee te komen en er daarna voor kiest alsnog aan relatietherapie deel te nemen.

In Middelburg hebben wij 10 goede relatietherapeuten gevonden. De therapeuten in Middelburg hebben een gemiddelde Trustoo-score van een 8.0. Welke specialist u ook kiest, via Trustoo maakt u een goede keuze voor de relatietherapie. We kunnen u ook helpen door direct prijsopgaven aan te vragen bij verschillende relatietherapeuten. Zo kunt u eenvoudig de relatietherapeuten vergelijken en degene kiezen die het beste bij u past.
Lees meer...
Psyned Psycholoog Vlissingen - Sandra Aagenborg.jpg
1
2. Psyned Psycholoog Vlissingen - Sandra Aagenborg
8,7 (28)

Psycholoog Vlissingen – Over Sandra Aagenborg
Samen met mijn man en zoon woon ik in de stad Vlissingen in Zeeland. Naast mijn werk en gezin ben ik in mijn vrije tijd graag onder vrienden, speel ik piano en ben ik regelmatig in de sportschool te vinden.

Ik heb jaren als welzijnswerker gewerkt, maar sinds april 2014 heb ik mijn eigen psychologenpraktijk. Ik heb eigenlijk altijd psycholoog willen worden, maar na het VWO koos ik toch voor de opleiding Social Work op het HBO. Dat was vooral vanwege de creatieve kant, want dat vond ik op dat moment leuker. Toch bleef psychologie altijd door mijn hoofd spoken. Dus zodoende ben ik alsnog Psychologie gaan studeren aan de Open Universiteit.

Welzijnswerk
Voordat ik als psycholoog aan het werk ging, heb ik in totaal vijftien jaar ervaring opgedaan in welzijn en de maatschappelijke dienstverlening. Daar heb ik met heel veel doelgroepen gewerkt. Ik zag kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen voorbij komen, en die ervaringen kan ik nu zeker meenemen in mijn praktijk. Dankzij mijn studie Psychologie heb ik me kunnen verdiepen en mijn hulpverlening naar een hoger plan getrokken.

Voor mezelf beginnen
Na mijn opleiding heb ik besloten om voor mezelf te beginnen. Het was moeilijk werk vinden en ik dacht: Ik kan nu wachten tot ik weer een baan heb, of ik ga gewoon zelf aan de slag. Dat is nu een jaar geleden en een ontzettend goede keus geweest.

Ik weet dat er op veel werkplekken nog probleemgericht wordt gewerkt, en dat sluit niet echt aan bij mijn eigen stijl. Ik wil oplossingsgericht werken, en ik heb gemerkt dat dat niet overal gebeurt. Ik kan in mijn eigen praktijk in Vlissingen doen wat ik zelf wil, op de manier waarop ik zelf wil.

Feedback
Aan het eind van een sessie vraag ik altijd hoe een cliënt het heeft ervaren. Ik vraag feedback over mijn eigen handelen. Daardoor weet ik zelf ook wat ik beter kan doen en niet. Dat is natuurlijk ook aan sociale wenselijkheid onderhevig, maar wanneer iemand écht vertelt hoe het ging, dan kan ik daar ook weer naar handelen.
...

Gratis en vrijblijvend
werkgebied Middelburg
28 beoordelingen
7 jaar in bedrijf
Praktijk voor Psychotherapie Gestaltnet.jpg
3
3. Praktijk voor Psychotherapie Gestaltnet
EFT-Registertherapeut
8,5 (2)

WELKOM BIJ HENK CATSBURG, PRAKTIJK GESTALTNET!
Je vindt hier meer informatie over mijn praktijk voor psychotherapie, EMDR en EFT relatietherapie in Goes in Zeeland.

Voor wie?
Voor wie?Psychotherapie, relatietherapie en EMDR zijn voor iedereen toegankelijk en bieden uiteindelijk houvast op levensvragen als: hoe kan ik op een andere manier omgaan met mijn omgeving, vertrouwen in mezelf krijgen, anders kijken naar mijn relatie of mijn verleden.....? Hoe ga je om met angst, neerslachtigheid en slaapproblemen? Verwijsbrief van huisarts is niet nodig.

Zorg op afstand met videobellen
Beeldschermzorg of videobellen is een veilig vorm van zorg op afstand en toch dichtbij. Zichtbaar en hoorbaar via een beveiligd platform (AVG proof). Je hoeft hiervoor geen extra software te installeren. Voor als je niet op bezoek kunt komen.
Hoe ga je om met angst, onzekerheid, ziekte en dood?

Ik besef dat het een stap is om hiermee aan de slag te gaan. Het kan als een teken van zwakte voelen. Het is juist een bewijs dat je jezelf juist serieus neemt! Je leven is te kostbaar om te laten zitten wat je hindert.
Bel of mail gerust als je na nog vragen hebt. Of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek in Goes, Zeeland.
Erkend door zorgverzekeraars.
Lid van de NVAGT, EAGT, NAP, EAP, VCW en NVVCH.
In bezit van het keurmerk christelijke zorg voor Prolifeverzekeraar.
...

Gratis en vrijblijvend
werkgebied Middelburg
2 beoordelingen
16 jaar in bedrijf
Tip! 4 prijsopgaven vergelijken
Tip! 4 prijsopgaven vergelijken
Vergelijk en bespaar door 4 prijsopgaven van de beste relatietherapeuten aan te vragen
Psychologenpraktijk Hermans.jpg
2
5. Psychologenpraktijk Hermans
7,8 (5)

Psychologenpraktijk Hermans is een zelfstandige praktijk en valt voor vergoedingen via uw zorgverzekering zowel onder de Basis- GGZ (Eerstelijnspsychologie) als de Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie). De zorgverlening wordt gekenmerkt door

Kwaliteit: de hulpverlening voldoet aan alle kwaliteitseisen die er vanuit de opleidingen en beroepsgroepen worden gesteld. Bij de behandeling van psychische klachten worden de Richtlijnen gehanteerd die zijn vastgesteld voor de GGZ. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Privacy: in de hulpverlening wordt hoge prioriteit gegeven aan respect voor privacy. Er wordt zonder uw toestemming geen gegevens aan anderen verstrekt.

Clientvriendelijkheid: in de zorgverlening wordt u als client maximaal betrokken bij de geboden hulp. U krijgt duidelijke informatie over de inhoud van een behandeling, en datgene wat u van de hulpverlener wel en niet kunt verwachten.

Specialismen: Psychologenpraktijk Hermans is gespecialiseerd in de behandeling van angstklachten, stemmingsstoornissen, psychosomatische klachten, dwangklachten cq. storende gewoontes en burnout-klachten.

Integrale benadering: bij de behandeling van psychische klachten wordt uitgegaan van een integrale aanpak. Klachten worden gezien als resultaat van biologische, psychologische en sociale factoren.

Deze website biedt aan cliënten en verwijzers een beknopt overzicht van de dienstverlening. U kunt zich via deze website aanmelden voor hulp, of u kunt contact opnemen voor nadere informatie.

!!!!Voorzorgsmaatregel in verband met corona!!!

De huidige corona-epidemie maakt het noodzakelijk om enkele duidelijke afspraken te maken over de zorgverlening door Psychologenpraktijk Hermans. Deze afspraken moeten uw en mijn gezondheid beschermen, en passen binnen het landelijke beleid dat is gericht op beheersing van het corona-virus. U kunt er daarmee op vertrouwen, dat binnen de praktijk alles wordt gedaan om het besmettingsgevaar zo laag mogelijk te houden. Het zijn maatregelen en afspraken die betrekking hebben op de praktijkvoering en de praktische gang van zaken bij gesprekken op de praktijk zelf.

face-to-face consulten en telefonische consulten
In de huidige situatie adviseert de inspectie om naast de gebruikelijke face-to-face gesprekken gebruik te maken van telefonische consulten. De telefonische consulten worden ondersteund met contact via e-mail en e-health-activiteiten. Als bij de behandeling volstaan kan worden met telefonische consulten, dan zal daarvoor in overleg met u gekozen worden. Dit zal met name het geval zijn bij concrete psychische klachten, waarbij ook een duidelijk behandelplan is opgesteld met gerichte interventies.

uitsluiting face-to-face contacten
Er worden geen face-to-face gesprekken gevoerd met cliënten, die ziektesymptomen hebben die overeenkomen met een coronabesmetting: koorts, hoesten, luchtwegklachten. Het is uiteraard op dit moment niet mogelijk om een coronabesmetting vast te stellen, maar de zorgvuldigheid gebiedt om elk risico te vermijden.

face-to-face consulten
Op de praktijk is een ontsmettingsgel aanwezig. U kunt daarvan gebruik maken bij aankomst en verlating van het pand. In de spreekkamer zijn papieren zakdoekjes aanwezig. Er worden bij start en einde geen handen geschud. De gespreksafstand tussen u en mij zal zo’n 2 meter bedragen. De consulten zullen niet langer dan 45 minuten duren, zodat u voldoende tijd heeft om het pand rustig en zonder contact met andere mensen te verlaten.

logistiek
U wordt verzocht om precies op het afgesproken tijdstip aan te bellen. Ik zal dan zelf de voordeur openen, en u kunt dan door een lege wachtkamer doorlopen naar de spreekkamer. U kunt uw jas aan de kapstok hangen, en plaatsnemen in de stoel. Tijdens het gesprek kunt u uw handen het beste in uw schoot laten rusten, en ik verzoek u om zo weinig mogelijk aan te raken. De gespreksafstand is 2 meter. Bij (aanhoudende) hoest wordt het gesprek door mij beëindigd. Het consult duurt maximaal 45 minuten. Bij beëindiging van het gesprek zal ik als eerst opstaan en de deuren voor u openen. U kunt in de (lege) wachtkamer gebruik maken van ontsmettingsgel. Alleen als het echt noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van het toilet. Uiteraard worden ook bij vertrek geen handen geschud.

beperking bezoek
U zult tijdens uw bezoek geen andere mensen tegenkomen op de praktijk. Bovendien is in elk geval voorlopig het aantal bezoekers gereduceerd, om ook op die manier het besmettingsgevaar te reduceren.
...

Gratis en vrijblijvend
Vlissingsestraat 58, Middelburg
5 beoordelingen
25 jaar in bedrijf
Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie & Massage Abheeru.jpg
1
7. Praktijk voor Lichaamsgerichte Therapie & Massage Abheeru
7,7 (5)

Mijn naam is Abheeru Daansen. Ik begeleid mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en help hen thuis te komen in zichzelf. Door mijn rijk gevulde leven, door mijn eigen zoektocht en het vinden van zingeving, ben ik geïnspireerd om medereizigers te begeleiden in diepgang naar wie en wat we werkelijk zijn.

Sinds 1997 ben ik werkzaam als gediplomeerd lichaamsgericht therapeut. Ik ben opgeleid via de beroepsopleiding van het instituut Bodymind. Sindsdien volgde ik diverse complementaire opleidingstrajecten: Somatic Experiencing, EMDR, Familieopstellingen, PRI.

Daarnaast heb ik ruim twintig jaar in het onderwijs gewerkt als leraar Engels, in 2014 maakte ik de overstap naar coaching en supervisie. Naast ondersteuning bij individuele en beroepsmatige veranderingsprocessen begeleid ik ook trajecten binnen het onderwijs.

Het werken met cliënten geeft mij voldoening. Het is heerlijk om iemand in contact te brengen met zijn oorspronkelijke staat. Hier is het goed en geïntegreerd, stromend en levendig, krachtig en ook gevoelig. In mijn werkwijze ga ik ervan uit dat die open, onbevangen staat er altijd al is. Soms is deze overschaduwd door schrik, pijnlijke bevroren emoties of automatische gedragspatronen.

Het ontstaan van hiervan heeft altijd een logische oorzaak. Deze wordt gedurende de therapie duidelijk. Schaamte of schuld maken vaak deel uit van de afweer, maar zijn nergens voor nodig. Wanneer de afweer aan het licht kan komen en worden doorzien, kan deze smelten en komt er nieuwe energie vrij. Het is heerlijk om daar als therapeut deelgenoot van te mogen zijn.

Samen met mijn vrouw, Shanti Roelofsz Thomas, hebben we de Praktijk voor Lichaamsgerichte therapie. Shanti geeft lichaamsgerichte therapie sessies, EMDR en EMI trauma therapie en VLOW borstweefsel behandelingen. Samen geven we ook enkele keren per jaar de relatiecursus Tweegesprek. In Corona tijden geef ik individueel relatie begeleidings workshops.
...

Gratis en vrijblijvend
werkgebied Middelburg
5 beoordelingen
8 jaar in bedrijf
Tip! 4 prijsopgaven vergelijken
Tip! 4 prijsopgaven vergelijken
Vergelijk en bespaar door 4 prijsopgaven van de beste relatietherapeuten aan te vragen
Filters
Relatietherapeut voor
Afstand
Trustoo score
Keurmerken

Wat kost een relatietherapeut?

Een relatietherapeut kost per uur tussen de Een relatietherapeut mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een relatietherapeut kost heeft ook te maken met wat uw specifieke wensen zijn.

60
100
130
170

Veelgestelde vragen

Wat doet een relatietherapeut?

Wanneer u relatieproblemen heeft, of de relatie met uw partner wilt verbeteren, kunt u een relatietherapeut inschakelen. Maar wat doet een relatietherapeut precies? Relatietherapeuten helpen stellen dichter bij elkaar te komen. Dit doen zij door gesprekken te voeren en zo uit te vinden waar de relatie verbeterd kan worden. Soms hebben relatietherapeuten een opleiding in de psychologie gehad, maar dat is niet altijd het geval. Er zijn ook relatietherapeuten die een cursus in coaching hebben gevolgd en vanuit deze basis beide partners helpen.

SAMEN EEN NIEUWE START MAKEN
Een vaak gehoorde wens van stellen die een relatietherapeut inschakelen is om samen een nieuwe start te maken. Relatietherapeuten bieden hierin begeleiding. Zij kijken waar en waarom de relatie is vastgelopen en hoe deze relatie hersteld kan worden. Ook focussen relatietherapeuten zich op zaken waarop de relatie in de toekomst vast kan lopen. De oorzaken hiervan zijn vaak velerlei. Denk aan stress, ingrijpende levensgebeurtenissen en andere zaken. Hierdoor kan het aantal raakvlakken in een relatie verminderen waarmee de relatie onder druk komt te staan.

WANNEER EEN RELATIETHERAPEUT INSCHAKELEN?
Zodra een relatie is vastgelopen, is het raadzaam een relatietherapeut te raadplegen. Vooral wanneer stellen er zelf niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ontrouw, of omdat de partners uit elkaar gegroeid zijn. Relatietherapeuten verdiepen zich niet alleen in de relatie zelf, maar ook in de karaktereigenschappen van de betreffende partners. Door hierin inzicht te verschaffen, kan er structureel aan verbetering worden gewerkt. Communicatieproblemen kunnen zo doorbroken worden en ook draagt een relatietherapeut methoden aan die hierbij gebruikt kunnen worden.

Wilt u ook een relatietherapeut inschakelen? Vraag dan 3 tot 4 offertes op en vind zo de relatietherapeut die perfect bij u past.
Lees meer...

Wat is relatietherapie?

Op het moment dat u lijkt te zijn vastgelopen in uw relatie kunt u een relatietherapeut in de arm nemen. Maar wat is relatietherapie eigenlijk? Relatietherapie wordt ook wel systeem- of gezinstherapie genoemd. Het is een therapievorm die als doel heeft de relatie tussen twee partners te verbeteren of de relaties binnen een gezin. Men kiest doorgaans voor relatietherapie als de problemen ernstig zijn en/of wanneer er onvoldoende draagkracht meer is onder één of meerdere gezinsleden. Een relatietherapeut kan u in dergelijke situaties ondersteuning bieden door naar een oplossing te zoeken.

WANNEER IS RELATIETHERAPIE NODIG?
Vaak twijfelen mensen of ze een relatietherapeut moeten inschakelen. Dit komt onder andere doordat er geen eenduidige definitie is van een gezonde relatie. Toch zijn er wel gevoelens die erop kunnen duiden dat relatietherapie gewenst is. Bijvoorbeeld als u zich structureel onbegrepen voelt door uw partner of wanneer u liever alleen bent dan samen. Als u liever uw emoties deelt met een vriend(in) of een familielid in plaats van met uw partner is dit vaak ook een reden om in relatietherapie te gaan. Datzelfde geldt voor als u snel door uw partner geïrriteerd raakt en vaak ruzie heeft.

DE DUUR VAN RELATIETHERAPIE
Hoelang relatietherapie duurt verschilt per situatie en is afhankelijk van meerdere factoren. Onder meer van hoe groot het probleem is, maar ook van hoeveel energie u wilt steken in een oplossing. Daarbij is het belangrijk om een relatietherapeut te kiezen waar u beide – of als gezin – een goed gevoel bij heeft. Om die reden raden wij u aan om altijd meerdere offertes op te vragen van verschillende relatietherapeuten.
Lees meer...

Wat kost een relatietherapeut?

Stel, u besluit om samen met uw partner in relatietherapie te gaan. Of misschien overweegt u gezinstherapie? De vraag die veel mensen hebben is: wat kost een relatietherapeut? Dat is afhankelijk van meerdere factoren. Zo is vooral de duur van de sessie van invloed op de kosten. Voor een sessie van 45 tot 60 minuten betaalt u gemiddeld tussen de € 95,- en € 115,- per sessie. Voor een sessie van 75 tot 90 minuten moet u rekening houden met € 135,- tot € 155,- per sessie.

DUUR VAN EEN SESSIE
Of u een sessie van een uur nodig heeft of een langere sessie van anderhalf uur, is afhankelijk van uw voorkeur. Daarnaast speelt ook het aanbod van de betreffende relatietherapeut een rol en wat hij of zij hierin adviseert. Bij sommige relatietherapeuten krijgt u een korting wanneer u direct meerdere sessies wilt inplannen. Ook bieden veel relatietherapeuten de mogelijkheid om buiten kantoortijden een sessie in te plannen. Vaak betaalt u hiervoor een toeslag bovenop het reguliere tarief. Gemiddeld rekenen relatietherapeuten hiervoor € 20,- extra per sessie.

RELATIETHERAPIE BETAALT ZICHZELF TERUG
Investeren in een relatietherapeut die bij u past betaalt zichzelf terug. Hou er wel rekening mee dat u de kosten doorgaans niet vergoed krijgt door uw zorgverzekering. In sommige gevallen wordt slechts een klein gedeelte van de sessies vergoed. Daarom is het verstandig om circa 3 tot 4 offertes op te vragen bij verschillende relatietherapeuten. Naast de kosten is het daarbij nogmaals belangrijk om te vergelijken met welke relatietherapeut u de beste klik heeft.
Lees meer...

De beste relatietherapeut?

Het vinden van de juiste relatietherapeut is een persoonlijke keuze. Om deze keuze makkelijk te maken hebben we alle informatie die te vinden is over relatietherapeuten voor u op een rijtje gezet. Zodat u eenvoudig kunt kiezen wie de beste relatietherapeut is voor u en uw partner of gezin.

Er zijn in Nederland duizenden relatietherapeuten actief met allemaal hun eigen kenmerken. Bij het bepalen wie de beste relatietherapeut is spelen verschillende factoren:

- Waar zijn ze in gespecialiseerd? Relatietherapie met uw partner of voor ouder en kind?
- Wat is hun achtergrond, opleiding, ervaring? Zijn ze een gecertificeerde relatietherapeut?
- Hebben ze reviews? Hoe veel en op welke sites? Wat wordt er over ze gezegd?
- Is er veel informatie van ze bekend? Op hun website, KvK gegevens, foto’s, social media?

Wij hebben al deze informatie voor u verzameld en op basis daarvan een score berekend voor alle relatietherapeuten in Nederland. Een score die rekening houdt met al deze factoren. En de berekening van die score is voor ieder bedrijf gelijk, dus objectief.

TOP 10 BESTE RELATIETHERAPEUTEN IN UW REGIO
Op basis van deze score, hebben we een top 10 van beste relatietherapeuten per woonplaats gemaakt. Dat bespaart u veel tijd en zoekwerk, want zo kunt u eenvoudig de therapeuten voor uw relatie selecteren die u het meest aanspreken.

Heeft u de relatietherapeut gevonden die bij u past? Vraag dan een offerte aan of plan een kennismakingsgesprek. We raden u aan 3 á 4 relatietherapeuten te benaderen zodat u goed kunt vergelijken en een afgewogen keuze kunt maken voor de relatietherapie.
Lees meer...
Keurmerken & Lidmaatschappen
Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen

Het NVPA is de erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. We zetten ons in voor onze leden én voor mensen die op zoek zijn naar psychosociale therapie. Onze therapeuten werken vanuit een professionele, ervaringsgerichte aanpak. Zingeving staat centraal in de therapie.
Lees meer...

Emotionally Focused Therapy

EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief.
Lees meer...

European Certificate of Psychotherapy

Het European Certificate of Psychotherapy (ECP) wordt verleend door de European Association for Psychotherapy (EAP). Doel van de EAP is een Europese standaard voor de Psychotherapist European Registered®.
Lees meer...

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

Is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen.
Lees meer...

.
Hoe werkt Trustoo?
We brengen je rechtstreeks in contact met de beste relatietherapeuten in je buurt
Kies uit de beste {{nameProviders}}
1.
Kies uit de beste relatietherapeuten
Geen urenlange zoektochten meer. Wij hebben alle informatie al op een rijtje gezet. Kies uit de beste relatietherapeuten actief in Middelburg.
Vergelijk en bespaar
2.
Vergelijk en bespaar
Beantwoord enkele vragen over wat je nodig hebt. En vraag binnen één minuut 4 prijsopgaven aan.
Direct contact
3.
Direct contact
Het antwoord van de bedrijven direct in je mailbox. We delen je e-mailadres niet met anderen en we rekenen geen commissie.
Wat anderen zeggen over Trustoo
Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met onze cookies.