Ouderschap ná de Scheiding

Gepubliceerd op 07 Jun, 2021

Deel artikel
Trustoo
De beste bedrijven voor jou

De manier waarop het ouderschap na de scheiding wordt vormgegeven en hoe de ouders dit gezamenlijk oppakken kent vele vormen waarbij wij graag stil staan. Er zijn vaak goede intenties met een goed opgesteld ouderschapsplan en prima afspraken. Maar wat als dit in de praktijk toch anders blijkt uit te pakken?

Scheiding

Bij een scheiding komt vaak veel op gezinnen af en dikwijls is dit een emotioneel proces wat ieder gezinslid op een andere manier verwerkt. We weten uit ervaring dat het gemiddeld 2 jaar duurt voordat de beslissing tot een echtscheiding, al dan niet gezamenlijk, wordt genomen. Dus op het moment dat partijen aan de mediation tafel plaatsnemen, is er heel wat vooraf gegaan aan dat besluit. Hieruit blijkt dat iedere scheiding uniek is, er andere wensen zijn en de complexheid varieert van redelijk eenvoudig tot zeer complex, en of hier een scheidingsadvocaat bij aan bod komt. Een ding wat veel scheidingen gemeenschappelijk hebben is dat de intenties van partijen bijna altijd goed zijn. Maar dat door emotie de dialoog met elkaar uitdagend kan zijn. De scheidingsmediator heeft dan ook als een van de belangrijke taken om de emotie en de onderliggende behoefte van beide partijen te herkennen, bespreekbaar te maken en ervoor te zorgen dat partijen elkaar beter kunnen begrijpen. Dan ontstaat er ruimte voor een dialoog waarin goede afspraken met elkaar kunnen worden gemaakt.

Mediation

De meeste gezinnen welke voor mediation kiezen, doen dit bewust met de intentie er met elkaar uit te komen. Doch kan dit proces in complexheid variëren. De bedoelingen zijn goed, maar als partijen eenmaal in het proces van mediation zijn gekomen waarbij ze uitdrukkelijk hebben aangegeven zich hiervoor in te spannen, dan kan het soms toch zo zijn dat partijen dit als lastig ervaren. Uit ervaring weten wij dan ook dat niet iedere echtscheiding geschikt is voor mediation. Dit wordt vooraf getoetst. Als partijen voor mediation kiezen, betekent dit dat beide partijen evenveel ruimte krijgen om hun wensen en behoeften kenbaar te maken. Benieuwd naar wat een mediator kost? Bekijk dan hier het kostenoverzicht kosten mediator.

Ontvang prijsopgaven van de beste mediators in jouw buurt
zoeken

Duurzaam Ouderschapsplan

Hoe groot de emotie ook is, in bijna alle mediations waarbij kinderen zijn betrokken geeft de meerderheid van de ouders aan dat zij zich in het belang van het kind of de kinderen tot het uiterste inspannen om samen tot een oplossing te komen. Bijzonder is het om te zien dat ongeacht de reden van scheiden de meeste ouders hierin prima slagen. Een gedegen ouderschapsplan helpt daarbij. Echter is een goed ouderschapsplan nog geen garantie voor succes. Het is belangrijk om een ouderschapsplan op te stellen wat aan de wettelijke regels voldoet. Maar is dit ook een ‘duurzaam plan’? Met duurzaam bedoelen wij dat er ook met het oog op de toekomst van het kind of de kinderen rekening wordt gehouden. Wat gebeurt er later bij het behalen van een examen? Welke partijen zijn daar aanwezig? Wie betaalt de kosten hiervoor? Daarnaast leert de ervaring uit de praktijk dat er na de scheiding bij een van de ouders ook alweer een nieuwe relatie kan ontstaan. Hoe wordt dit gecommuniceerd aan de ex-partner en op welke manier gaan hiermee om richting de kinderen? Met name dit laatste is vaak een kwestie die emoties oproept. Ook deze kwestie kan van belang zijn om goed te bespreken met de ouders. Veelal worden ouders op dat moment overrompeld door de vraag, maar gaan ze opgelucht weer naar buiten dat dit goed is verankerd in het plan. Bij een gecertificeerd KIES Mediator heeft het kind ook een stem heeft in het proces, in die zin dat als onderdeel van een scheiding de kinderen vrijblijvend worden uitgenodigd om te horen wat voor hun precies belangrijk is en welke zaken er geregeld worden voor hun KIES voor het Kind

Contact ná ouderschap

Onder het motto ‘zo goed als de mediation verloopt is het contact na de scheiding’ kan er in veel gevallen worden gezegd dat dit inderdaad het geval is. Doch zien we af en toe in de praktijk dat situaties een onverwachte wending aan kunnen nemen waardoor het contact toch anders verloopt. Veel zien wij terug dat dit aan bod komt op het moment dat er een samengesteld gezin ontstaat en de eerder gemaakte afspraken in het ouderschapsplan niet meer helemaal bij de situatie van de ouders aansluiten.

Lees ook Welke gevolgen heeft een scheiding op kinderen? en Mediator bij een scheiding

Ontvang prijsopgaven van de beste mediators in jouw buurt
zoeken

Evaluatie

Om eventuele conflicten hierover te voorkomen kan er na de scheiding vaak een vrijblijvende evaluatie worden ingepland. Dit om alle gemaakte afspraken nog eens onder de loep te nemen en samen met partijen te kijken of dit nog werkbaar is voor beiden. Op deze manier kan worden voorkomen dat er onenigheid ontstaat en kan er overeenstemming worden getroffen over andere afspraken welke meer bij de nieuwe situatie aansluiten. De meeste ouders ervaren dit als heel prettig.

Gezinscoaching

Indien er situaties zijn waarbij na de evaluatie meer nodig is om de afspraken voor beide ouders goed te kunnen laten aansluiten, dan kan er bijvoorbeeld voor Gezinscoaching worden gekozen. Ouders worden hierbij begeleid bij het maken van duurzame afspraken, er wordt geëvalueerd wat werkt en wat niet en is het ook mogelijk de nieuwe partners van de samengestelde gezinnen bij dit proces te betrekken zodat er duidelijke afspraken voor alle partijen kunnen worden gemaakt. Op die manier kan er mede worden geborgd dat het contact ná de scheiding zo goed mogelijk blijft.


Tip! Bekijk de Top 10 mediators bij jou in de buurt
zoeken
miniwizard.svg
Gratis en vrijblijvendGratis en vrijblijvend

Wat kost een undefined?

Een undefined kost undefined tussen de ,- en,- Een undefined mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een undefined kost heeft ook te maken met wat jouw specifieke wensen zijn.

Relevante expert blogs