Welke gevolgen heeft een scheiding op kinderen?

Gepubliceerd op 10 May, 2021

Deel artikel

Ga je uit elkaar? Houd rekening met jullie kind

Als je uit elkaar gaat, houd dan rekening met jullie kind. Een scheiding is voor kinderen meestal een onverwachte gebeurtenis waar ze geen controle over hebben. De gevolgen van een scheiding kunnen voor een kind dan ook zeer ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld wanneer er voor co-ouderschap gekozen wordt. Na de scheiding hebben kinderen dan twee plekken om te wonen. Ook zien ze hun vader en moeder minder vaak en moeten ze soms naar een andere opvang of school. Alle info over het scheiden via een scheidingsmediator op een rijtje.

Emotionele gevolgen voor kinderen

De verschillende emoties na een scheiding kunnen door kinderen als zeer heftig ervaren worden. Denk dan aan spanningen in de gezinssituatie en ruzies tussen hun ouders. De veilige en vertrouwde basis valt ineens weg. Kinderen kunnen zich in de steek gelaten voelen. Ook hebben ze regelmatig het gevoel dat ze schuld hebben aan de scheiding. De meeste kinderen willen graag dat hun ouders weer bij elkaar komen. Maar ook wanneer ouders bij elkaar blijven voor een kind heeft dit emotionele gevolgen.
lee hier meer over scheiden met een scheidingsadvocaat

Moeite met het uiten van emoties

In de periode rondom de scheiding zitten kinderen vaak minder goed in hun vel. Een scheiding verwerken kan betekenen dat ze verdrietig of opstandig gedrag vertonen. Sommige kinderen kunnen eveneens moeite hebben om zich goed te concentreren op school. De gevoelens van kinderen zijn vaak vergelijkbaar met die van hun ouders. Toch kunnen kinderen meer moeite hebben hun emoties na een scheiding te uiten.

Ontvang prijsopgaven van de beste mediators in jouw buurt
zoeken

Vechtscheiding met een kind

Het besef dat een scheiding als zeer heftig door een kind ervaren kan worden is belangrijk. Vooral een vechtscheiding is voor een kind heel moeilijk. De grootste factoren die een negatieve invloed hebben op kinderen zijn namelijk spanning, ruzies en slechte communicatie tussen de ouders. Een vechtscheiding kan dan ook ingrijpende gevolgen hebben voor een kind. Dat ouders hun kinderen hier zoveel mogelijk voor behoeden is van wezenlijk belang.

Een vechtscheiding is voor een kind erg vervelend

Scheiding en de factor tijd

Tijd is eveneens een belangrijke factor bij scheidingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de emotionele gevolgen bij een scheiding voor een kind groter zijn als deze kortgeleden plaatsvond. Met andere woorden, de negatieve gevolgen nemen vaak af op termijn. Dit betekent doorgaans dat de periode rondom de scheiding voor een kind het moeilijkst is. Het gaat dan met name om de onrust en de onduidelijkheid in deze periode. Soms is dit een reden om iets langer bij elkaar te blijven voor het kind, zodat hij of zij de scheiding beter kan verwerken.

Steun vanuit de directe omgeving

Uit onderzoek blijkt eveneens dat het uiteindelijk weer goed gaat met de meeste kinderen die een scheiding meemaken. Het is daarbij belangrijk dat kinderen zich gesteund voelen door de mensen in hun omgeving. Dit speelt zeker bij een vechtscheiding voor een kind een belangrijke rol. Het kan kinderen helpen tijdens een scheiding. Denk hierbij aan de steun van opa of oma, een buurvrouw of buurman of juf of meester van school.

Ontvang prijsopgaven van de beste mediators in jouw buurt
zoeken

Scheiding en jullie kind(eren)

Vragen die kinderen hebben

Vaak hebben kinderen bij een scheiding vragen. Daarbij leggen kinderen de antwoorden op deze vragen regelmatig bij zichzelf neer. Dit komt doordat ze jullie als ouders hiermee niet lastig willen vallen. Soms hebben ze het gevoel schuldig te zijn aan de scheiding. Vragen als: Waren we wel lief genoeg? Hadden we beter moeten luisteren? komen veelvuldig voor bij kinderen van gescheiden ouders.

Begeleiding van kinderen

Het is belangrijk om jullie kind of kinderen bij de scheiding te betrekken. De scheiding is immers ook op hen van invloed. Ze kunnen daarbij ideeën hebben en zich een voorstelling maken over de nieuwe situatie die zal ontstaan. Wij bieden kosteloos het kind gesprek aan waarin ze dit met ons kunnen bespreken. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat het straks ook voor jullie kind of kinderen goed geregeld is. Het is daarbij mogelijk om meer dan één gesprek te voeren met kinderen tegen een aangepast uurtarief. Je kán ook scheiden via een advocaat, maar dit is zeker niet verplciht. Bij het scheiden via een mediator wordt er meer rekening gehouden met de kinderen

Tip! Bekijk de Top 10 mediators bij jou in de buurt
zoeken

Laagdrempelig gesprek

Dankzij onze ruime ervaring met het werken met kinderen en jongeren, weten wij hoe wij het gesprek het beste aan kunnen gaan. Dit doen wij op een laagdrempelige manier, waarbij wij gebruik maken van onder andere het werkboek van het ‘Zandkastelenprogramma’. Vanzelfsprekend geven wij jullie een terugkoppeling van dit gesprek.

Van partnerschap naar ouderschap

Na de scheiding vervalt jullie rol als partner. Tegelijkertijd wordt jullie rol als ouder nog belangrijker. Hierbij is wederzijds respect essentieel. Toen jullie nog samen waren, hadden jullie waarschijnlijk allebei een andere rol of aanpak als ouder. Dit zal na de scheiding niet veel anders zijn. Hoe fijn is het dan wanneer jullie met respect voor elkaars eigenschappen, de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan? Wij zullen jullie hierin begeleiden.

Verbetering in communicatie

Als wij jullie begeleiden zullen jullie merken dat jullie onderlinge communicatie verbetert. Ook komt het besef dat jullie het misschien niet over alles eens zijn, maar dat er wel ruimte kan zijn voor begrip naar elkaar toe. Wanneer ouders goed met elkaar kunnen communiceren ervaren kinderen doorgaans minder problemen bij een scheiding. Bij een vechtscheiding zijn de emotionele gevolgen voor jullie kind veel heftiger. Juist daarom is het realiseren van goede communicatie zo belangrijk.

Ontvang prijsopgaven van de beste mediators in jouw buurt
zoeken

Ouderschapsplan

Wij stellen een ouderschapsplan op waarin alle afspraken met betrekking tot jullie kind of kinderen worden vastgelegd. Het gaat hierbij om een grote diversiteit aan zaken, waaronder: afspraken over bij wie de kinderen verblijven en op welke momenten, afspraken over het vieren van verjaardagen, afspraken over wie de verantwoording op zich neemt bij de dagelijkse verzorging, afspraken over de verdeling van kosten voor de kinderen, etcetera . Meer over de kosten van een mediator in het kostenoverzicht kosten mediator .

Goede afspraken en follow-up

Wij luisteren aandachtig naar jullie wensen en zullen jullie helpen om met elkaar tot goede afspraken te komen. Na een vooraf besproken periode nodigen wij jullie uit voor een follow-up gesprek. Tijdens dit gesprek kijken wij met jullie of en hoe deze afspraken werken. Mochten er aanpassingen nodig zijn, of aanvullende afspraken, dan ondersteunen wij jullie hier uiteraard graag bij.

Tips voor mediator kiezen

Tip! Bekijk de Top 10 mediators bij jou in de buurt
zoeken
miniwizard.svg
Gratis en vrijblijvendGratis en vrijblijvend

Wat kost een undefined?

Een undefined kost undefined tussen de ,- en,- Een undefined mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een undefined kost heeft ook te maken met wat jouw specifieke wensen zijn.