Vind een advocaat bij jou in de buurt
Plaats
Delen op

Wanneer heb je een letselschade advocaat nodig?

Je kent vast het bekende spreekwoord: een ongeluk zit in een klein hoekje. Een ongeluk kan iedereen overkomen en kan een grote impact hebben op het leven van slachtoffers en hun naasten. Letselschade kan zorgen voor fysieke en mentale beperkingen en kan grote financiële gevolgen hebben. In zo'n situatie kan een letselschade advocaat uitkomst bieden. In dit blog gaan we in op de definitie van letselschade en de rol van een advocaat.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die iemand lijdt als gevolg van letsel of verwondingen die hij of zij heeft opgelopen door een ongeval, geweldsmisdrijf of medische fout. Deze schade kan bestaan uit zowel materiële schade als immateriële schade. Bij materiële schade kan je denken aan kosten voor een medische behandeling, verlies van inkomen, reiskosten, hulp in de huishouding en aanpassingen aan een woning of auto. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Hierbij gaat het om de psychische en emotionele schade die het slachtoffer heeft geleden, zoals pijn, verdriet, angst en verminderde levensvreugde. Letselschade kan een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer en zijn of haar naasten en het is daarom belangrijk dat het slachtoffer een passende vergoeding krijgt om de geleden schade te compenseren.

Deze geleden schade kan op tal van terreinen bestaan. Het kan zijn dat je veel geld hebt betaald aan ziekenhuiskosten, of dat je een periode niet in staat bent om te werken. De schade kan bijvoorbeeld ook ontstaan als je door blijvende invaliditeit je huis gelijkvloers moet laten maken. Samen met een letselschade advocaat kun je goed in kaart brengen welke kosten je hebt moeten maken of welke inkomsten je bent misgelopen vanwege de gevolgen van een ongeval.

Wat doet een letselschade advocaat?

Heb je zelf geen (of maar voor een gedeelte) schuld aan een ongeval, maar een andere partij wel? Dan zal een letselschade advocaat voor je aan het werk gaan om alle schade die je hebt opgelopen bij die partij vergoed te krijgen. Het is niet eerlijk dat je naast alle fysieke en mentale klachten ook nog eens zelf de kosten moet dragen voor een ongeval dat door een ander is veroorzaakt.

Een letselschade advocaat is dus gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van ongevallen. De letselschade advocaat weet precies onder welke voorwaarden je als slachtoffer van een ongeval het recht hebt om de kosten op de veroorzaker te verhalen. Daarvoor is eerst nodig dat hij/zij het ongeval reconstrueert en samen met het slachtoffer in kaart brengt wie nou precies verantwoordelijk is en waarom. Vervolgens gaat de letselschade advocaat aan de slag met het opbouwen van bewijs. Er wordt gekeken of er getuigen bij het ongeval aanwezig waren, of bijvoorbeeld camerabeelden. Met die informatie kan worden vastgesteld of er iemand voor de schade is aan te spreken.

Als dit het geval is, kijkt de letselschade advocaat met je mee naar de vraag welke kosten je precies hebt moeten maken om de gevolgen van het ongeval op te vangen. Daarbij gaat het om zowel directe schade (ziekenhuiskosten, ambulancevervoer) als indirecte kosten (gederfde inkomsten uit werk, gederfd woongenot). Ook deze schade moet door het slachtoffer bewezen worden.

Als de letselschade advocaat de door jou geleden schade in beeld heeft en bovendien van mening is dat er een veroorzakende partij aansprakelijk is, treedt de letselschade advocaat met die partij in onderhandeling. Lukt het schikken niet, dan kan een letselschade advocaat de wederpartij een dagvaarding sturen en zal hij de door jou geleden schade voor een rechter proberen terug te krijgen.

Waarom een letselschade advocaat?

Letselschade advocaten weten precies onder welke voorwaarden een andere partij verantwoordelijk is te houden voor de door jou als cliënt geleden schade. Bovendien is de letselschade advocaat gespecialiseerd in het vaststellen van alle schadeposten en het verzamelen van relevant bewijs. De kans om tot een rechtvaardige oplossing te komen met een wederpartij is met de voorbereidingen van een letselschade advocaat veel groter, omdat je precies weet waar je recht op hebt en waarom.


Ongevallen werken vaak verdriet en stress voor slachtoffers in de hand, waardoor het moeilijk is om nuchter en objectief naar de zaak te blijven kijken. Als je het gevoel hebt dat je onrecht is aangedaan en je voelt (soms letterlijk) de pijn nog, dan is het moeilijk om bij onderhandelingen met de veroorzakende partij rustig en consistent te blijven. Een letselschade advocaat weet door zijn ervaring waar je doorheen gaat en werkt met je samen om tot een rechtvaardige oplossing te komen. De wetenschap dat er een expert aan jouw kant voor je zaak vecht, geeft vaak veel rust in de moeilijke tijd die slachtoffers na een ongeval door moeten maken.

Wat kost een letselschade advocaat?

Het is moeilijk om een specifiek bedrag te koppelen aan de kosten van een letselschade advocaat. Per advocatenkantoor verschillen de tarieven, waarbij de regio van het kantoor vaak een grote rol speelt. Omdat letselschade advocaten meestal met uurtarieven werken, maakt het vooral uit hoe complex de zaak is en hoeveel tijd de advocaat denkt kwijt te zijn aan het behandelen van jouw zaak.


Het is dus aan te raden om van tevoren aan de letselschade advocaat te vragen hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben om jouw geschil op te lossen. Je weet dan van tevoren met welke bedragen je rekening moet houden. Dat voorkomt ongewenste verassingen in een latere procedure, of als je bijvoorbeeld in hoger beroep moet.

Wie betaalt de letselschade advocaat?

Het uitgangspunt is dat je als cliënt zelf de letselschade advocaat betaalt. Hij dient immers jouw belangen en is daarmee zelfs ‘partijdig’. Het is daarentegen belangrijk om, voordat je een letselschade advocaat inschakelt, te controleren of je via een rechtsbijstandverzekering verzekerd bent tegen het inschakelen van een letselschade advocaat. Als dit het geval is, dan dekt de verzekeraar (een deel van de) kosten die je moet maken voor de diensten van de advocaat. In Nederland is het bovendien zo dat je recht hebt op toevoeging vanuit de Raad voor Rechtsbijstand, wanneer je onder een bepaalde inkomensnorm zit.

Een andere situatie waarin je niet zelf voor de kosten van de door jou ingeschakelde letselschade advocaat hoeft te betalen, is wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt en de rechter jou gelijk geeft. De rechter kan dan bepalen dat het niet eerlijk is dat je veel kosten hebt moeten maken om vast te laten stellen dat je gelijk had. Om die oneerlijkheid weg te nemen kan de rechter dan bepalen dat de advocaatkosten door jouw wederpartij aan jou moet worden terugbetaald.

Wil je een professionele letselschade advocaat inschakelen? Trustoo heeft het meest complete overzicht van de beste advocaten bij jou in de buurt op een rij gezet. Je kunt selecteren op verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: letselschade en aansprakelijkheid. Vul jouw plaats in en vind snel een advocaat die bij jou past!

Bekijk de beste advocaten in jouw plaats