Vind een advocaat bij jou in de buurt
Plaats
Delen op

Wanneer heb je een erfrecht advocaat nodig?

Wanneer een geliefde komt te overlijden is het hele juridische proces eromheen het laatste waar je aan wilt denken. Als je ooit te maken hebt gehad met de nalatenschap van een geliefde, dan weet je dat er veel juridische aspecten zijn die moeten worden afgehandeld. Een erfrecht advocaat helpt je bij deze afhandelingen en draagt eraan bij dat alles op de juiste manier verloopt. In dit blog kijken we naar wat een advocaat erfrecht allemaal doet en wat de kosten zijn voor het inhuren van een erfrecht advocaat.

Wat is erfrecht?

Erfrecht is het deel van het recht dat zich bezighoudt met de overgang van vermogen en bezittingen van een persoon na diens overlijden. Het erfrecht bepaalt wie er recht heeft op de nalatenschap van de overledene en hoe de nalatenschap verdeeld moet worden.

In het erfrecht wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke erfgenamen en testamentaire erfgenamen. Wettelijke erfgenamen zijn de personen die volgens de wet recht hebben op de nalatenschap van de overledene als deze geen testament heeft opgesteld. Testamentaire erfgenamen zijn de personen die door de overledene zijn aangewezen in een testament als erfgenaam. In Nederland geldt het principe dat de echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen van de overledene als eerste in aanmerking komen voor de nalatenschap. Als er geen erfgenamen zijn, gaat de nalatenschap naar de staat.

De overlijdensperiode is een emotionele tijd waarin je snel zaken over het hoofd ziet of vergeet. Schakel daarom een erfrecht advocaat in om het juridische deel uit handen te nemen, zodat jij de ruimte hebt om je verlies een plek te geven.

Wat doet een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat staat erfgenamen bij wanneer er geschillen rondom erfenissen zijn, zoals bij onenigheid over de verdeling van de nalatenschap of bij het afwikkelen van de nalatenschap. De taken van een erfrecht advocaat bestaan onder andere uit het geven van advies over de rechten en plichten van de erfgenamen, het opstellen of beoordelen van testamenten, het voeren van onderhandelingen tussen erfgenamen en het vertegenwoordigen van de erfgenamen in gerechtelijke procedures. Het is belangrijk dat je een goede klik hebt met de advocaat erfrecht, aangezien deze persoon onderdeel uitmaakt van de periode na het overlijden. Je wilt je juist dan op je gemak voelen en de juiste erfrecht advocaat helpt daarbij.

Daarnaast is het ook zo dat een erfrecht advocaat kan optreden als executeur testamentair, wat betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap volgens de wensen van de overledene zoals vastgelegd in het testament. De meeste erfrecht advocaten vervullen deze rol ook, maar om zeker te kan je dit het beste vooraf bespreken met je advocaat.

Waarom een erfrecht advocaat?

Er zijn verschillende situaties waarin je een erfrecht advocaat inschakelt. We hebben de belangrijkste hier op een rij gezet:

  1. Geschillen tussen erfgenamen: wanneer er meerdere erfgenamen zijn, kan het voorkomen dat er onenigheid ontstaat over de verdeling van de nalatenschap. Een erfrecht advocaat helpt je in dat geval bij het oplossen van de geschillen en het vinden van een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.
  2. Complexiteit van de nalatenschap: als de nalatenschap complex is, bijvoorbeeld omdat er meerdere bedrijven of vastgoedobjecten bij betrokken zijn, raden wij aan om een erfrecht advocaat in te schakelen. Een advocaat kan helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap en zorgt voor een zo gunstig mogelijke verdeling van de bezittingen.
  3. Testamentaire kwesties: soms is er sprake van een onduidelijk testament en ontstaat er onduidelijkheid over de interpretatie. Een erfrecht advocaat helpt dan bij het uitleggen van de bepalingen in het testament en het oplossen van eventuele geschillen.
  4. Belastingzaken: bij het afwikkelen van een nalatenschap spelen er vaak belastingkwesties. Een erfrecht advocaat helpt bij het opstellen van een fiscaal optimale verdeling van de nalatenschap en het afwikkelen van de belastingzaken.

Kortom, een erfrecht advocaat is in verschillende situaties van toegevoegde waarde voor jou. Kies daarom voor een erfrecht advocaat die expertise heeft over het juridische aspect waar jij mee te maken hebt.

Wat kost een erfrecht advocaat?

De kosten voor het inschakelen van een erfrecht advocaat variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de ervaring van de advocaat en het uurtarief dat wordt gehanteerd. Iets om goed naar te kijken wanneer je een erfrecht advocaat inhuurt, is hoe hij of zij het tarief in rekening brengt. Advocaten kunnen hun tarieven per uur of per zaak in rekening brengen. Het uurtarief van een erfrecht advocaat kan variëren van €150 tot €400. Bedenk dus goed welke optie voor jou het meest geschikt is wanneer je een erfrecht advocaat zoekt.

Bij het inschakelen van een erfrecht advocaat is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken over de kosten en de wijze van facturatie. Vaak zal de advocaat een inschatting maken van de verwachte kosten en deze met je bespreken voordat de werkzaamheden beginnen. Sommige advocaten bieden ook de mogelijkheid van een vaste prijsafspraak of een resultaatafhankelijke vergoeding. Bespreek dus van tevoren met je erfrecht advocaat of dit in jouw geval ook van toepassing is.

Wie betaalt de erfrecht advocaat?

In principe betaal jij de kosten van de erfrecht advocaat. Wat je betaalt en op welke wijze moet je zelf van tevoren afspreken met je advocaat. Soms kan het zijn dat je samen met andere erfgenamen gezamenlijk de kosten van de erfrecht advocaat draagt. Bespreek samen met eventuele andere erfgenamen hoe jullie de kosten van de advocaat willen afhandelen en verdelen.

In sommige gevallen kan het ook mogelijk zijn om een vergoeding voor de kosten van de erfrecht advocaat te krijgen uit de nalatenschap zelf. Dit kan het geval zijn als de erfenis voldoende waarde heeft en er geen andere schulden zijn die eerst moeten worden voldaan. Vraag je advocaat dit te checken wanneer hij of zij zich in het testament verdiept.

Ben je op zoek naar een erfrecht advocaat? Trustoo geeft jou een compleet overzicht van alle erfrecht advocaten bij jou in de buurt. Kies een erfrecht advocaat die goed bij je past en krijg de juridische hulp die je nodig hebt.

Bekijk de beste advocaten in jouw plaats