Vind een advocaat bij jou in de buurt
Plaats
Delen op

Ben je op zoek naar een strafrechtadvocaat? Lees hier alles wat je moet weten!

Voor velen is het strafrecht een ver-van-hun-bed-show. Menig burger in Nederland hoopt niet als verdachte maar ook niet als slachtoffer met het strafrecht in aanraking te komen. Toch kan het gebeuren dat jij of een van jouw naasten door het Openbaar Ministerie (OM) wordt gedagvaard en wordt opgeroepen om te verschijnen in de rechtbank. Er zal dan veel op je afkomen. Het is belangrijk om dan een strafrechtadvocaat in de arm te nemen die jouw belangen zal behartigen en de verdediging zo goed mogelijk zal opzetten.

Wat is het strafrecht?

In het Wetboek van Strafrecht is vastgelegd welk gedrag strafwaardig is en hoe dit gedrag bestraft moet worden. Burgers dienen zich aan deze regels te houden en deze regels te kennen. Als iemand zich niet aan de regels van strafrecht houdt, pleegt hij of zij mogelijk een strafbaar feit. Iemand kan dan door het OM worden aangemerkt als verdachte. Als het OM tot vervolging besluit over te gaan, zal een verdachte daartoe een dagvaarding ontvangen. In het Wetboek van Strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen overtredingen en misdrijven. Als een burger een overtreding of misdrijf begaat, volgt hier meestal een straf of maatregel op. Een verdachte zal, over het algemeen, voor de rechter moeten verschijnen om veroordeeld te worden. Het wetboek omschrijft ook tot welke straffen een rechter mag overgaan. Een rechter mag immers geen straffen uit zijn duim zuigen en dit zorgt er ook voor dat elke verdachte ongeveer gelijk behandeld zal worden. Een rechter kan ook iemand vrijspreken en dan volgt er geen straf. Een strafrechtadvocaat kan een verdachte bijstaan bij deze strafrechtelijke geschillen.

Ontvang prijsopgaven van de beste advocaten in jouw buurt
zoeken

Wat is een strafrechtadvocaat?

Een advocaat is iemand die voor de belangen van een verdachte opkomt. Een strafrechtadvocaat heeft zich, de naam zegt het eigenlijk al, gespecialiseerd in het strafrecht. Hij of zij kan een verdachte in elke fase van het proces ondersteunen. Dit kan bij de behandeling van de strafzaak zijn, maar ook daarvoor tijdens het verhoor bij de politie of zelfs voorafgaand aan dat verhoor.

Consultatiebijstand:
Een verdachte heeft voorafgaand aan het eerste inhoudelijke verhoor bij de politie het recht om advies te vragen van een strafrechtadvocaat. Dit wordt ook wel consultatiebijstand genoemd.

Verhoorbijstand:
Een verdachte heeft ook tijdens het verhoor bij de politie recht op bijstand van een advocaat. De politie moet een verdachte zelfs wijzen op dit recht van bijstand tijdens een verhoor.

Een strafrechtadvocaat kan ingeschakeld worden vanaf het moment dat een verdachte een dagvaarding van het OM ontvangt. Soms wordt een verdachte eerst aangehouden voor verhoor en zal de verdachte vervolgens een dagvaarding meekrijgen of ontvangen. Met een dagvaarding laat het OM weten wat een verdachte verweten wordt. De dagvaarding vermeldt ook de datum en het tijdstip van rechtszitting.

Tip! Bekijk de Top 10 advocaten bij jou in de buurt
zoeken

Wat is de rol van een advocaat voorafgaand aan de zitting?

Een strafrechtadvocaat behoort alle regels te kennen die met de vervolging van een verdachte in het strafrecht samenhangen. Voorafgaand aan de zitting en tijdens het onderzoek kan een strafrechtadvocaat voor een verdachte daarom een grote steun en toeverlaat zijn. Zoals gezegd kan de advocaat bij alle verhoren aanwezig zijn, maar de advocaat kan een verdachte ook over de gehele procedure informeren. Een verdachte kan met al zijn vragen bij zijn strafrechtadvocaat terecht. Naast ondersteuning bij verhoren en functioneren als bron van informatie kan een advocaat behulpzaam zijn bij: een eventuele huiszoeking, misstanden tijdens detentie, terugeisen van goederen die in beslag zijn genomen, bewaking van de uitvoer van door de rechter opgelegde maatregelen, enzovoorts.

Wat is de rol van een strafrechtadvocaat tijdens een rechtszitting?

Een strafrechtadvocaat heeft ook een rol tijdens de zitting op de rechtbank. Op die zitting zal de strafzaak van een verdachte inhoudelijk behandeld worden. De officier van justitie zal namens het OM aanvoeren op basis van welke feiten een verdenking van schuld bestaat en of er voldoende bewijs is om een verdachte schuldig te achten. De officier zal vervolgens ook een straf eisen. Een strafrechtadvocaat zal voor een verdachte de verdediging voeren. Dit wordt ook wel het pleidooi van de advocaat genoemd. Hij kan bijvoorbeeld aanvoeren dat een verdachte in de ogen van de verdediging niet schuldig is, dat een geëiste straf niet gerechtvaardigd is, dat er sprake was van bijzondere omstandigheden, dat er fouten zijn gemaakt door de politie bij het onderzoek, en zo zijn er nog tal van verweren. De advocaat zal proberen om een verdachte te beschermen en de zaak zo te bepleiten dat de rechter tot een, voor de verdachte, gunstige uitspraak zal komen. Verder is er een verschil tussen een eenvoudige rechtszitting of een uitgebreide behandeling van de strafzaak.


De enkelvoudige kamer:
Ook wel de politierechter, of soms de kantonrechter bij overtredingen, behandelt strafzaken waarvoor maximaal een jaar gevangenisstraf door de officier van justitie kan worden geëist tegen een meerderjarige verdachte. Eén rechter zal zich buigen over de strafzaak. Een zitting bij de enkelvoudige kamer van de rechtbank is openbaar en ook hier kan een advocaat voor de zaak van een verdachte pleiten.


De meervoudige kamer:
Bij de meervoudige kamer zullen drie rechters zich buigen over de strafzaak van een verdachte. Deze kamer behandelt zwaardere en ingewikkelde zaken met een strafeis van meer dan één jaar gevangenisstraf. Het is van groot belang dat een verdachte tijdens de zitting bij de meervoudige kamer een goede verdediging heeft, omdat er over het algemeen meer op het spel zal staan voor een verdachte (hogere strafeisen).

Wat zijn de kosten van een strafrechtadvocaat?

Een advocaat hanteert een uurtarief, zo ook advocaten die werkzaam zijn in het strafrecht. Dit tarief kan per advocaat variëren en ligt meestal tussen de € 250, - en € 350, -. Voor een strafrechtelijke procedure hoeft een verdachte enkel de kosten voor een advocaat te betalen. Het kan zo zijn dat u zich geen advocaat kan veroorloven. Je kan dan kijken of je in aanmerking komt voor rechtsbijstand en of je recht hebt op een pro deo advocaat.
Meer weten over

Is een strafrechtadvocaat verplicht?

Het is voor een verdachte in een strafzaak niet verplicht een advocaat in te schakelen. De bijstand van een advocaat is voor een verdachte echter wel bijzonder handig en soms zelfs onmisbaar. In de rechtszaal gaat het bijna altijd om belangrijke en ook complexe onderwerpen. Een advocaat is geoefend in het juridisch jargon (juridische vaktermen) die vaak in het strafrecht gehanteerd worden. Daarnaast zal een advocaat ervoor zorgen dat niks over het hoofd wordt gezien. Strafrechtelijke kwesties kunnen het leven van een verdachte grondig veranderen. Denk daarbij aan het feit dat na veroordeling een verdachte een strafblad zal krijgen of dat een verdachte misschien wel de gevangenis in zal moeten. Een advocaat kan dit niet altijd voorkomen, maar zal het juridische proces wel in zijn geheel overzien en er alles aan doen om de meest gunstige uitkomst voor een verdachte te bewerkstelligen.

Wil je een professionele strafrechtadvocaat inschakelen? Trustoo heeft het meest complete overzicht van de beste advocaten bij jou in de buurt op een rij gezet. Je kunt selecteren op verschillende rechtsgebieden, zoals strafrecht, bezwaar tegen een boete en invordering van een rijbewijs. Vul jouw plaats in en vind snel een advocaat die bij jou past!

Ontvang prijsopgaven van de beste advocaten in jouw buurt
zoeken