Vind een mediator bij jou in de buurt
Plaats
Delen op

Mediation inschakelen bij het maken van een ouderschapsplan

Mediation inschakelen bij het maken van een ouderschapsplan

Als jij en je partner uit elkaar gaan dan heeft dat vaak een grote impact op jullie kinderen. Samen wil je alles zo goed mogelijk regelen zodat zij zo min mogelijk last hebben van de situatie. In een ouderschapsplan leg je alle belangrijke zaken vast. Het kan fijn zijn om een mediator in te schakelen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Een mediator is een onafhankelijke partij die jullie kan helpen om plannen te maken die in het belang zijn van de kinderen. Hieronder vind je alles wat je moet weten over een ouderschapsplan en wat een mediator voor jullie kan betekenen.


Wat is een ouderschapsplan?

Als jij en je partner uit elkaar gaan en minderjarigen kinderen hebben dan ben je in Nederland sinds 2009 verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin leggen ouders afspraken vast over de omgang, opvoeding en zorg van de kinderen. Het ouderschapsplan wordt als bijlage van de scheidingsovereenkomst bij de rechtbank ingeleverd.


Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Van de Rijksoverheid moet een ouderschapsplan in ieder geval de volgende vijf elementen bevatten:

 1. Hoe jullie de kinderen betrekken bij het ouderschapsplan. Het is belangrijk om naar de wensen van het kind te luisteren wanneer het ouderschapsplan wordt opgesteld. Spreek met elkaar af hoe jullie de kinderen hierbij betrekken en leg dit vast.
 2. Leg vast hoe jullie de zorg- en opvoedtaken (zorgregeling) of omgang met de kinderen (omgangsregeling) verdelen. Hoe deze regelingen van elkaar verschillen lees je onder het kopje ‘Wat is het verschil tussen een zorgregeling en een omgangsregeling?’.
 3. Afspraken hoe en hoe vaak jullie informatie met elkaar delen over de kinderen.
 4. Hoe belangrijke beslissingen worden gemaakt met betrekking tot de kinderen, zoals een schoolkeuze.
 5. Afspraken over de financiën. Denk hierbij aan de kosten van de opvoeding en verzorging. Hoeveel wordt er betaald en aan wie. Dit wordt ook wel kinderalimentatie genoemd.

Uiteraard zijn jullie vrij om nog meer afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Afspraken over feest- en verjaardagen
 • Regels over huiswerk, bedtijd, spelen bij vriendjes, etc.
 • Gezamenlijke spaarpotjes voor later (studiegeld, rijbewijs, etc.)

In welke situaties is een ouderschapsplan verplicht?

Een ouderschapsplan stel je op wanneer jij en je partner uit elkaar gaan en minderjarigen kinderen hebben (onder de 18 jaar). In de onderstaande gevallen is een ouderschapsplan verplicht:

 • Jullie zijn getrouwd
 • Jullie hebben geregistreerd partnerschap of (met of zonder gezamenlijk gezag)
 • Jullie wonen samen en hebben gezamenlijk gezag

Wat is het verschil tussen een zorgregeling en een omgangsregeling?

In het ouderschapsplan neem je verplicht op hoe je de zorgregeling of omgangregeling indeelt. Maar wat is precies het verschil tussen deze twee regelingen? Van een zorgregeling is sprake wanneer beide ouders gezag hebben over de kinderen. Ouders hebben automatisch allebei gezag over de kinderen als deze zijn geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren en er geen afspraken gemaakt zijn om gezamenlijk gezag te regelen, dan is er slechts één ouder met gezag. We spreken dan van een omgangsregeling. De belangrijkste verschillen op een rij:

 • Bij een zorgregeling hebben beide ouders gezag. Daarmee hebben zij ook allebei rechten en plichten als het aan komt op de zorg voor en omgang met de kinderen.
 • Bij een omgangsregeling heeft slechts één ouder het gezag. De ouder met gezag heeft rechten en plichten met betrekking tot de zorg voor en omgang met de kinderen. De ouder zonder gezag heeft geen verplichtingen tot zorg maar wel rechten tot omgang met de kinderen.

Afhankelijk van jullie situatie is één van de twee regelingen van toepassing.

Kan je een omgangsregeling met de vader weigeren?

Als je als (biologische) vader je kind niet officieel hebt erkend, dan heb je nog steeds wettelijk gezien recht op omgang met jouw kind(eren). Een moeder kan niet zomaar een omgangsregeling wijzigen of ontzeggen. Alleen een rechter kan bij hoge uitzondering de regeling laten vervallen. Het ontzeggen van de omgangsregeling kan wanneer dit in groot belang van het kind is. Denk aan scenario’s als:

 • Jouw kind(eren) maken zelf ernstig bezwaar tegen de omgangsregeling.
 • De ouder is niet geschikt of in staat om te voldoen aan de omgangsregeling.
 • De ontwikkeling van het kind komt in gevaar door de omgangsregeling.


Mediator inschakelen bij het opstellen van een ouderschapsplan

Als jij en je partner uit elkaar gaan, kan dit met een scheidingsadvocaat. Emoties en eigen belangen kunnen in de weg staan bij het opstellen van een goed ouderschapsplan. Om alles zo goed mogelijk te regelen in het belang van jullie kind(eren) kan het raadzaam zijn om een mediator in te schakelen. Mediators kunnen ook in gesprek gaan met het kind (mits het kind hieraan toe is en niet te jong is). Kinderen kunnen dan hun wensen bespreken of vragen stellen over afspraken die gemaakt zijn door de ouders.


Wij willen onze afspraken wijzigen, kan een mediator ons helpen?

Het is logisch dat door de tijd heen afspraken kunnen veranderen, zeker als de kinderen heel jong waren toen jij en je partner uit elkaar gingen. Je kan samen met een mediator de eerder gemaakte afspraken evalueren. Een mediator kan jullie onafhankelijk advies geven over hoe jullie tot nieuwe afspraken kunnen komen. Een mediator kan ook helpen om de afspraken vast te laten leggen bij een rechter.


Mijn ex-partner komt de afspraken in het ouderschapsplan niet na, wat kan ik doen?

Het kan voorkomen dat een van beide ouders een keer de afspraken niet na kan komen. Probeer altijd eerst met elkaar te overleggen en er samen uit te komen. Als je ex-partner één keer een afspraak niet nakomt heeft het vaak geen nut om juridische stappen te ondernemen. Komt het geregeld voor dat je ex-partner zijn of haar afspraken niet nakomt? Dan kan je bijvoorbeeld een mediator inschakelen om te kijken of jullie samen tot nieuwe afspraken kunnen komen die voor jullie allebei werken. Werkt dat ook niet en komt je ex-partner keer op keer de afspreken niet na zonder goede reden? Dan kan je overwegen om juridische stappen te nemen. Let daarbij wel op dat de afspraken rechtsgeldig moeten zijn en overweeg of het in het belang is van jullie kind(eren).

Ben je op zoek naar een mediator in de buurt die jullie kan begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan? Trustoo heeft het meest complete overzicht van de beste mediators bij jou in de buurt op een rij gezet. Selecteer de dienst waar je naar op zoek bent, voer de gewenste plaats in en vind snel een gespecialiseerde mediator.