10 redenen om een testament op te laten stellen

Gepubliceerd op 08 Mar, 2022

Deel artikel
Arnout J. Punt
Erfrechtspecialist

Het opstellen van een testament is verstandig. In een testament staat beschreven wat er met je vermogen moet gebeuren op het moment dat je komt te overlijden. Je nalatenschap bestaat uit geld, schulden, bezittingen en je eigen woning. Als er geen testament wordt opgesteld, dan bepaalt de wet wat er met je erfenis gebeurt. De vraag is of dat wenselijk is.

Testament versus de wet

Er is een volgorde in erfgenamen aangebracht in de wet. De partner (gehuwd of geregistreerd) en kinderen zijn de eerste erfgenamen. Hierna volgen ouders, zussen en broers, grootouders en uiteindelijk de overgrootouders.

Testament is zinvol

Als je andere wensen heeft, is het zinvol een testament op te laten stellen. Hieronder lees je de 10 belangrijkste redenen voor het opstellen van een testament.

1. Wat gebeurt er met je nalatenschap?

Als je geen erfgenamen (meer) hebt, gaat je nalatenschap naar de staat. Wellicht heb je persoonlijke wensen met betrekking tot je nalatenschap. Zelf kunnen bepalen wat er met je vermogen en dierbare spullen gebeurt als je komt te overlijden, is een fijne gedachte. Bijvoorbeeld voor je partner, waar je niet mee getrouwd bent, maar wel veel van houdt. Door middel van een testament zorg je dat je partner dierbare spullen erft.

2. Duidelijkheid

Een testament geeft heel duidelijk aan wat er moet gebeuren na je overlijden. Er zal na je overlijden direct een hoop moeten worden geregeld. Als er op dat moment onduidelijkheid is over het de nalatenschap, kan dit tot vervelende spanningen leiden. Dit geeft je nabestaanden extra onrust. Een testament geeft duidelijk aan wat er met je vermogen moet gebeuren en voorkomt discussies.

3. Uitsluiten van erfenis

Je legt in het testament ook vast als er iemand moet worden uitgesloten van de erfenis. Aan het testament wordt dan een ‘uitsluitingsclausule’ toegevoegd. Hierdoor zal iemand niets erven. Je kunt iedereen uitsluiten, denk aan de ‘koude kant’, maar ook kinderen waarmee je gebrouilleerd bent.

4. Samenwonen

Het is zinvol om een testament op te laten stellen als je samenwoont, maar niet bent getrouwd (of geregistreerd partners). Bij trouwen en geregistreerd partnerschap word je automatisch elkaars erfgenamen.

5. Legaat voor kleinkinderen

In het testament kan een kleinkind legaat worden opgenomen. Dit is een bedrag dat je kleinkinderen ontvangen voordat anderen erven. Bijvoorbeeld voor een toekomstige studie of een start op de woningmarkt.

6. Samengestelde gezinnen

Als je samenleeft met de kinderen van een ex-partner, dan is het belangrijk jezelf af te vragen of je deze kinderen gelijk wilt stellen met je eigen kinderen. Dit kan in het testament.

7. Zelfstandig ondernemer

Een testament is erg nuttig als je ZZP’er bent. In het testament wordt vastgelegd wie de onderneming zal erven als je overleden bent. Als je niks vastlegt, dan worden de erfgenamen gezamenlijk eigenaar van de onderneming. Je kunt een hoop onduidelijkheid en discussie voorkomen door duidelijk vast te leggen wie de onderneming erft.

8. Executeur benoemen

Een executeur is je vertegenwoordiger en beheert je nalatenschap. Het is in alle gevallen slim om een executeur te kiezen, niet alleen als je veel vermogen hebt of als er veel erfgenamen zijn. Een executeur brengt veel duidelijkheid over het afhandelen van de erfenis en voorkomt discussies.


9. Nalaten van legaat

Een duidelijk omschreven erfstuk, dat is wat een legaat is. Het kan hierbij om van alles gaan, zoals geld, meubels of bepaalde sieraden. Zo kun je voorrang geven aan iemand voordat de verdeling van de erfenis plaatsvindt, of iets geven aan iemand die niet automatisch een erfgenaam van je is.

10. Erfbelasting

Er moet erfbelasting worden betaald over een te ontvangen erfenis als deze hoger is dan de vrijstelling die de erfgenaam geniet. Met een actueel testament kun je erfbelasting besparen en ervoor zorgen dat je erfgenamen zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Deze erfbelasting moet, na het overlijden, binnen acht maanden worden betaald.


Houd het testament actueel

Als je een testament hebt, is het verstandig deze af en toe te controleren. De wet en je persoonlijke situatie kunnen veranderen. Het testament moet goed aansluiten op de wetgeving die op dit moment van toepassing is.


Lezingen

Pro Finance geeft wekelijks lezingen op locatie in Amsterdam en online over het belang van een actueel testament en levenstestament, speciaal voor senioren. Deze lezingen zijn gratis toegankelijk, maar je moet jezelf wel opgeven.


miniwizard.svgOver deze financieel adviseur
Dè Erfrecht Specialist voor Senioren
9,8score_fullscore_fullscore_fullscore_fullscore_full (136)
Senioren en 67-plussers kiezen voor de complete testament-begeleiding door een ervaren erfrechtspecialist van Pro Finance. Gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Altijd persoonlijk en maatwerk. Snel beschikbaar.

Wij geven er de voorkeur aan u eerst uit te nodigen voor één van onze lezingen. Deze geeft u een goed inzicht in de mogelijkheden die een (levens)testament biedt. Onze lezingen zijn gratis en vrijblijvend. Desgewenst geven we deze bij u thuis voor u en uw familie.

Als u vervolgens voor ons kiest, dan is ons tarief inclusief een uitgebreid gesprek bij u thuis waarin wij uw wensen inventariseren en u advies geven.

Vervolgens ontvangt u een gespreksverslag 'in gewone mensentaal' waarin u alles rustig terug kunt lezen, zonder moeilijke juridische woorden.

Vervolgens maken wij de juridische documenten en gaat u naar de nataris voor ondertekening. En als u dat wenst, gaan we gewoon mee.

Onze (levens)testamenten behoren tot de betere in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u alles goed regelt voor uw nabestaanden en naasten. En zullen altijd trachten erfbelasting voor u te besparen, met slimme constructies. Daarom zijn onze tarieven vaak iets hoger dan de goedkoopste notaris. Alle waar naar zijn geld, zullen we maar zeggen.

Meer informatie? Bezoek onze gratis lezingen, fysiek of online!
Lees meer...
Gratis en vrijblijvend

Wat kost een undefined?

Een undefined kost undefined tussen de ,- en,- Een undefined mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een undefined kost heeft ook te maken met wat jouw specifieke wensen zijn.

Relevante expert blogs