Wanneer moet je de erfenis opgeven bij de inkomstenbelasting?

Gepubliceerd op 09 May, 2021

Deel artikel
Trustoo
De beste bedrijven voor jou

Veel mensen vragen zich af wanneer ze de erfenis moeten opgeven bij de inkomstenbelasting. Hoewel een erfenis geen inkomen is, wordt het wel zo gezien door de Belastingdienst. Dit komt doordat de erfenis een onderdeel wordt van je vermogen. De waarde hiervan is van invloed op de inkomstenbelasting die je moet betalen. Daarnaast moet je rekening houden met het tijdig indien van de aangifte erfbelasting.

Aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater door de Belastingdienst ontvangen zijn. Hoewel je als erfgenaam een moeilijke periode doormaakt, is het belangrijk dat je hier aandacht aan besteedt. Deze aangifte vergt namelijk de nodige kennis en tijd. Daarom kan het verstandig zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen of om eerder aangifte te doen. Direct na het verstrijken van de 8 maanden gaat bovendien de rente over de te betalen erfbelasting lopen.

Wanneer erfbelasting betalen?

Een andere vraag die veel erfgenamen hebben is wanneer ze eigenlijk erfbelasting moeten betalen? Je geeft een erfenis op als je meer erft dan de vrijstelling die op jou van toepassing is. Dan is een deel van de erfenis namelijk niet vrijgesteld van de belasting. Hierover moet je aangifte doen. Na het ontvangen van de aangifte berekent de Belastingdienst hoeveel belasting je moet betalen. Bij een erfenis is de vrijstelling afhankelijk van de relatie die je met de erflater had. Daarbij geldt dat hoe dichter je bij de overledene stond hoe minder belasting je hoeft te betalen. Zo is de vrijstelling bij de erfbelasting voor een partner het hoogst.

Ontvang prijsopgaven van de beste boekhouders in jouw buurt
zoeken

Vrijstellingen erfbelasting

De relatie met de overledene en de waarde van de erfenis bepalen de erfbelasting tarieven. Deze erfbelasting tarieven zijn ingedeeld in drie tariefgroepen:

  • Partners en kinderen: 10% (€ 0 – € 126.723), 20% (€ 126.724 en meer)
  • Kleinkinderen: 18% (€ 0 – € 126.723), 36% (€ 126.724 en meer)
  • Overig: 30% (€ 0 – € 126.723), 40% (€ 126.724 en meer)

Daarnaast betaal je geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit bedrag wordt de vrijstelling genoemd:

Relatie met Erfbelasting vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 661.328,-
Kinderen€ 20.946,-
Kleinkinderen€ 20.946,-
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 62.830,-
Ouders€ 49.603,-
Alle overige personen€ 2.208,-
ANBI's en SBBI'svolledig vrijgesteld

De vrijstelling bij de erfbelasting partner is dus het hoogst en ANBI’s en SBBI’s worden volledig vrijgesteld. Verder is het zo dat wanneer beide ouders erven, de vrijstelling € 49.603,- is voor hen samen. Maar ook als één ouder erft, is deze vrijstelling € 49.603,-.

Ontvang prijsopgaven van de beste boekhouders in jouw buurt
zoeken

Erfbelasting kindsdeel

Als jij of je partner komt te overlijden, moet over een erfenis meteen erfbelasting betaald worden. Dit betekent dat je kind of kinderen een aanslag van de erfbelasting over hun kindsdeel ontvangen. Omdat ze dan nog geen geld uitgekeerd krijgen, betaalt de langstlevende de erfbelasting. Op deze manier komen kinderen niet in financiële problemen bij het eerste overlijden. Doorgaans kunnen kinderen een kindsdeel pas opeisen wanneer de langstlevende komt te overlijden. Het kan verstandig zijn om dit opeisingsmoment uit te breiden. Bijvoorbeeld wanneer je in een zorginstelling terechtkomt.

Verminderen van de erfbelasting

Naast vrijstellingen en het opeisingsmoment van het kindsdeel uitbreiden, zijn er ook andere manieren om erfbelasting te verminderen. Allereerst zijn er aftrekposten van toepassing wanneer iemand komt te overlijden. Als de overledene bijvoorbeeld schulden had, kun je deze als aftrekpost opgeven. Een andere aftrekpost zijn de kosten die je maakt voor de uitvaart. Dit geldt niet alleen voor de begrafenis of crematie zelf, maar ook voor rouwpost, de kosten van de kist, de aankleding, et cetera.

Schenken

Een andere manier om bij een erfenis de inkomstenbelasting te verlagen is door bij leven te schenken. Je kunt namelijk aanzienlijke bedragen belastingvrij schenken. Van enkele duizenden euro’s tot soms wel een schenking van meer dan een ton. Wanneer een erfenis dus zeer omvangrijk is, is het raadzaam om schenken bij leven te overwegen.

Ontvang prijsopgaven van de beste boekhouders in jouw buurt
zoeken

Als je een woning of auto erft

Op het moment dat je een auto erft, dan wordt de erfenisbelasting bepaald volgens de waarde van de auto in de BOVAG-koerslijst. Erf je een woning, dan wordt de waarde bepaald door de WOZ-waarde. Daarbij geldt: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting je moet betalen. Daarbij is het goed om te weten dat je de WOZ-waarde van de gemeente niet hoeft te accepteren. Als je deze te hoog vindt, kun je een herwaardering aanvragen bij de gemeente. Gezien de waarde van woningen kan dit je wel duizenden euro’s schelen. Hoewel het meestal om een lagere waarde gaat, kan het ook interessant zijn om bij erfenisbelasting de waarde van een auto te laten herwaarderen.

Twee verschillende aangiftes

Samengevat, moet je bij een erfenis twee verschillende aangiftes doen:

  • Aangifte erfenis (aanslag en de te betalen belasting)
  • Aangifte inkomensbelasting

Bij een erfenis in relatie tot de inkomensbelasting is het belangrijk om te weten wat je waar moet aangeven. Hen je geld geërfd dat je op jouw spaarrekening hebt ontvangen? Dan geef je dit aan bij ‘bank- en spaarrekeningen’ in je aangifte. Daarnaast kan het zo zijn dat je een woning erft. Besluit je in de woning te gaan wonen, of besluit je de woning leeg te laten staan, dan moet je dit in box 1 aangeven. Ga je de woning verhuren, dan vermeld je dit in box 3.

Ontvang prijsopgaven van de beste boekhouders in jouw buurt
zoeken

Lees ook:

Kosten boekhouder | Wat kost een boekhouder | Trustoo

Wat doet een boekhouder allemaal voor je | Trustoo

Het opstellen van de jaarrekening: alles wat je moet weten

Loonadministratie uitbesteden, alles wat je moet weten

BTW aangifte, alles wat je moet weten

miniwizard.svg
Gratis en vrijblijvendGratis en vrijblijvend

Wat kost een undefined?

Een undefined kost undefined tussen de ,- en,- Een undefined mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een undefined kost heeft ook te maken met wat jouw specifieke wensen zijn.