Het belang van een levenstestament

Gepubliceerd op 08 Mar, 2022

Deel artikel
Arnout J. Punt
Erfrechtspecialist

Het belang van een levenstestament

De term ‘levenstestament’ zorgt nogal eens voor verwarring. Omdat het woord ‘testament’ erin zit, denken veel mensen dat er regelingen in zijn opgenomen over de nalatenschap na overlijden. Een levenstestament is echter een volmacht. Hiermee geef je iemand anders de mogelijkheid om beslissingen namens jou te nemen. Een levenstestament treedt in werking op het moment dat je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Dit heet wilsonbekwaamheid.

Op het moment dat iemand geestelijk achteruitgaat en zelf geen beslissingen kan nemen, biedt het hebben van een levenstestament uitkomst. Deze wilsonbekwaamheid kan ontstaan door een progressieve ziekte zoals Alzheimer, dementie of door de gevolgen van een ongeval. Een onafhankelijke arts zal eerst bepalen of je inderdaad ‘wilsonbekwaam’ bent.


Levenstestament

Het levenstestament stelt je in staat om zelf de regie te houden over je leven. Je stelt namelijk je eigen wensen op. Dit doe je op een moment dat je hier nog goed toe in staat bent. Het opstellen van een levenstestament geeft je rust. Je hebt alles immers goed geregeld voor later.


Geven van een volmacht

Er zijn twee soorten volmachten opgenomen in een levenstestament. Het gaat hier om een medische- en een financiële volmacht.


1. Medische volmacht

Alle wensen met betrekking tot je gezondheid worden vastgelegd in de medische volmacht. Hierin kun je bijvoorbeeld een verklaring opnemen waarin staat of je wel of niet gereanimeerd wil worden. Ook wensen met betrekking tot het stoppen van een behandeling en euthanasie kunnen worden opgenomen in de medische volmacht.


2. Financiële volmacht

In de financiële volmacht wordt vastgelegd wie er beslissingen over je financiële situatie mag nemen. Je betaalrekening moet door iemand worden beheerd en rekeningen moeten worden voldaan. Ook op het gebied van schenkingen kun je het één en ander laten vastleggen. Degene die je financiële volmacht krijgt, mag zelfstandig beslissingen nemen over je financiën. Vooraf kun je zelf de grenzen bepalen.


Aantal gevolmachtigden

Je kunt meerdere mensen volmachtigen. Bovenstaande volmachten kunnen worden gegeven aan dezelfde persoon, maar ook aan twee (of meerdere) verschillende personen. Het is ook mogelijk om voor dezelfde volmacht meerdere mensen te volmachtigen. Zo is er iemand ‘achter de hand’, mocht de eerste gevolmachtigde de taak niet uit kunnen voeren.


Overleg met uw naasten

Het is wel zo netjes en verstandig om eerst met de gevolmachtigden in overleg te treden, om te verifiëren of zij ook daadwerkelijk als gevolmachtigde op willen treden.Welke zaken vastleggen?

Op medisch gebied kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken vastgelegd worden:

  • Hoe moet er voor je gezorgd worden als je ernstig ziek wordt?
  • Wie mag beslissingen nemen over de te volgen behandelingen?
  • Wil je nog behandeld worden? Zo ja, om wat voor behandelingen gaat het dan?
  • Is er een moment dat je euthanasie wilt?
  • Hoe moet er worden omgegaan met orgaandonatie na je overlijden?
  • Zijn er zorginstellingen waar je zou willen verblijven, mocht dit nodig zijn?


Op financieel gebied kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken worden vastgelegd:

  • Wie gaat je aangifte inkomstenbelasting doen?
  • Wie neemt je financiële beslissingen en regelt je bankzaken?
  • Kan er geld geleend worden aan anderen of de gevolmachtigde? Mag de gevolmachtigde hier zelf over beslissen?
  • Mag de gevolmachtigde schenkingen doen?


Conclusie

Het loont om een levenstestament op te stellen. Hierdoor houd je de regie over jouw leven zelf in handen op het moment dat je niet meer in staat bent om hier beslissingen over te nemen. De door jou bepaalde wensen worden dan door je gevolmachtigden uitgevoerd.


Lezingen

Pro Finance geeft wekelijks lezingen zowel online als op locatie in Amsterdam over het belang van een levenstestament. Deze lezingen zijn gratis toegankelijk, maar je moet je wel opgeven.

miniwizard.svgOver deze financieel adviseur
Dè Erfrecht Specialist voor Senioren
9,8score_fullscore_fullscore_fullscore_fullscore_full (136)
Senioren en 67-plussers kiezen voor de complete testament-begeleiding door een ervaren erfrechtspecialist van Pro Finance. Gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Altijd persoonlijk en maatwerk. Snel beschikbaar.

Wij geven er de voorkeur aan u eerst uit te nodigen voor één van onze lezingen. Deze geeft u een goed inzicht in de mogelijkheden die een (levens)testament biedt. Onze lezingen zijn gratis en vrijblijvend. Desgewenst geven we deze bij u thuis voor u en uw familie.

Als u vervolgens voor ons kiest, dan is ons tarief inclusief een uitgebreid gesprek bij u thuis waarin wij uw wensen inventariseren en u advies geven.

Vervolgens ontvangt u een gespreksverslag 'in gewone mensentaal' waarin u alles rustig terug kunt lezen, zonder moeilijke juridische woorden.

Vervolgens maken wij de juridische documenten en gaat u naar de nataris voor ondertekening. En als u dat wenst, gaan we gewoon mee.

Onze (levens)testamenten behoren tot de betere in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u alles goed regelt voor uw nabestaanden en naasten. En zullen altijd trachten erfbelasting voor u te besparen, met slimme constructies. Daarom zijn onze tarieven vaak iets hoger dan de goedkoopste notaris. Alle waar naar zijn geld, zullen we maar zeggen.

Meer informatie? Bezoek onze gratis lezingen, fysiek of online!
Lees meer...
Gratis en vrijblijvend

Wat kost een undefined?

Een undefined kost undefined tussen de ,- en,- Een undefined mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een undefined kost heeft ook te maken met wat jouw specifieke wensen zijn.

Relevante expert blogs