Alles over de vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op 30 May, 2021

Deel artikel

Hoe zit het met de Vennootschapsbelasting (vpb)in 2021?

Als je de eigenaar bent van een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv), dan moet je voor dat bedrijf altijd aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Voor de vpb gelden andere regels en voorwaarden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht.

Hoe wordt de vpb berekend?

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van een bv, nv of (in sommige situaties) een stichting, vereniging of coöperatie. De vpb komt in plaats van inkomstenbelasting. Wanneer je als stichting, vereniging of coöperatie vpb-aangifte moet doen, lees je verder op in deze blog onder het kopje “Vrijstelling van vennootschapsbelasting”.

De winst van een bv of vof wordt berekend op basis van de op dat moment geldende fiscale wetgeving en door de fiscale regels toe te passen op je commerciële winst-en-verliesrekening en de balans. Let op: de fiscale winst kan afwijken van de commerciële winst van de onderneming.

Wat betreft het verrekenen van verliezen; je kunt een verlies uit een bepaald jaar verrekenen met de belastbare winst uit het vorige jaar of met toekomstige winsten.

Wat is er nieuw in 2021?

De belangrijkste wijzigingen in de vpb zitten in de tarieven. Voor de vennootschapsbelasting gelden in 2021 nieuwe tarieven:

  • Belasting voor winst tot € 245.000 – 15%
  • Belasting voor winst boven € 245.000 – 25%

Ook andere tarieven wijzigen. Voor een volledig up-to-date overzicht kun je terecht op de site van de belastingdienst.

Ontvang prijsopgaven van de beste boekhouders in jouw buurt
zoeken

Lees ook: Wat doet een boekhouder allemaal voor je, Auto van de zaak: wat is het voordeligst of Erfbelasting 2021

Eenmalige TOGS en TVL niet belast

Ondernemers die in het kader van de Corona-crisis een eenmalige uitkering hebben gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), hoeven over deze tegemoetkomingen geen belasting te betalen.

Hieronder lichten we nog een aantal onderdelen toe die specifiek gelden voor de vpb. Let op, dit overzicht is niet compleet. Heb je vragen over andere onderdelen of wil je precies weten wat op jouw onderneming wel of niet van toepassing is, dan kun je altijd contact opnemen met onze belastingexperts.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting

De Belastingdienst maakt voor de vpb een paar uitzonderingen:

  • De onderneming behartigt een algemeen maatschappelijk of sociaal belang;
  • De vereniging of stichting gebruikt de inkomsten uitsluitend voor het genoemde doel;

De vereniging of stichting verkrijgt de inkomsten hoofdzakelijk door de inzet van vrijwilligers.

Neem bij twijfel altijd contact op met een belastingadviseur. Meer weten over de kosten van een belastingadviseur of boekhouder.


Aftrekposten

Net als bij de inkomstenbelasting kun je van de vennootschapsbelasting bepaalde kosten aftrekken. Je mag bijvoorbeeld verliezen verrekenen en er zijn investeringen die je kunt afschrijven. Over de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) schreven we vorig week al in de blog “Geld besparen met je investeringen”.

Beleggingsinstellingen

Ook kent de vennootschapsbelasting twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen.

Onder de vrijgestelde beleggingsinstelling kunnen bepaalde rechtsvormen (waaronder de nv en het fonds voor gemene rekening) die zich bezighouden met collectief beleggen, bij de Belastingdienst een (schriftelijk) verzoek indienen om vrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting.

De fiscale beleggingsinstelling is een nv, bv of een fonds voor gemene rekening waarvan zowel doel als feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van vermogen. Een van de voorwaarden is dan wel dat jouw instelling de winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeert aan de aandeelhouders. Is dit het geval, dan kun je de aangifte vennootschapsbelasting aangeven dat je een fiscale beleggingsinstelling bent en zo in aanmerking wilt komen voor het 0%-tarief.

Ontvang prijsopgaven van de beste boekhouders in jouw buurt
zoeken

De Innovatiebox

De Innovatiebox (vroeger Octrooibox genoemd) is een speciale tariefbox binnen de vpb. De Innovatiebox is bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. De Innovatiebox is van toepassing op winsten die zijn voortgekomen uit patenten en/of projecten die vallen onder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

De WBSO is fiscale innovatieregeling waar je via de vpb een deel van de (loon)kosten en uitgaven van bijvoorbeeld een R&D-project of onderzoeksproject vergoed kunt krijgen. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box.

In 2021 is het tarief van de vennootschapsbelasting voor winst uit innovatie 9% (2021).

Neem bij twijfel altijd contact op met een belastingadviseur of boekhouder.

Lees meer:

Alles over het opstellen van de Jaarrekening
Omzetbelasting aangifte, de meest gestelde vragen


Tip! Bekijk de Top 10 boekhouders bij jou in de buurt
zoeken
miniwizard.svg
Gratis en vrijblijvendGratis en vrijblijvend

Wat kost een undefined?

Een undefined kost undefined tussen de ,- en,- Een undefined mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een undefined kost heeft ook te maken met wat jouw specifieke wensen zijn.

Relevante expert blogs