Loonbelasting: wat is het en hoeveel moet ik betalen?

Gepubliceerd op 22 Nov, 2022

Deel artikel
6 minuten leestijd·Aangepast 26 jul
Trustoo
De beste bedrijven voor jou

De naam zegt het al; loonbelasting is de belasting die je moet betalen over jouw verdiende loon. Periodiek krijg je van jouw werkgever geld uitbetaald. Dat kan bijvoorbeeld iedere maand zijn, maar ook per 2 of 4 weken. Op jouw loonstrook vind je meerdere bedragen terug, waaronder ook de belasting die wordt afgedragen. Het bijzondere aan loonbelasting is dat deze belasting al door de werkgever wordt ingehouden op het loon van de werknemer. Jouw werkgever betaalt vervolgens jouw ingehouden loon aan de Belastingdienst, dat hoef je dus niet zelf te doen. Zo hoef je niet in één keer duizenden euro’s over te maken. Hoeveel loonbelasting wordt ingehouden is afhankelijk van de hoogte van jouw loon. Je leest hier meer over onder het kopje ‘hoeveel loonbelasting moet ik betalen?’

Wat is het verschil tussen loonbelasting en loonheffing?

Om verwarring te voorkomen, lichten we graag het verschil tussen loonbelasting en loonheffing toe. Op jouw salarisstrookje heb je waarschijnlijk wel eens het woord ‘loonheffing’ zien staan. Het is dan ook logisch dat je wilt weten wat het verschil is tussen loonheffing en loonbelasting. Loonbelasting is een onderdeel van de loonheffing. Loonheffing bestaat namelijk uit de loonbelasting plus de premie voor volksverzekeringen. In Nederland hebben we er hier drie van:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Wet langdurige zorg (WLZ / WIA)

Hoeveel loonbelasting moet ik betalen?

Als je wilt berekenen hoeveel loonbelasting je moet betalen, dan kan je kijken naar de loonbelastingschalen. In Nederland hebben we er hier twee van. Tot een inkomen van 69.398 euro val je in loonbelastinggschaal 1. Je betaalt dan 37,07 procent belasting over jouw inkomen. Ligt jouw inkomen boven de 69.398 euro? Dan val je in belastingschaal 2, je betaalt dan 49,5 procent belasting over jouw inkomen. Aan de hand van de schalen kan je dus berekenen hoeveel loonbelasting er wordt afgedragen van jouw loon. Let op: de exacte bedragen en percentages van de loonbelasting kunnen jaarlijks verschillen. De genoemde bedragen hebben betrekking op 2022.

Wanneer kan ik loonbelasting terugvragen?

Het kan voorkomen dat je geld terug kan vragen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld wanneer je te veel belasting hebt betaald. Er zijn hiervoor verschillende scenario’s mogelijk:

 • Jouw werkgever heeft te veel loonheffing ingehouden.
 • Je hebt recht op heffingskortingen of aftrekposten, en hier is bij het betalen van de belasting nog geen rekening mee gehouden.
 • Een eerdere voorlopige aanslag is te hoog uitgevallen, waardoor je te veel hebt betaald.

Rekenvoorbeeld:

Stel: jouw werkgever heeft 10.000 euro aan loonheffingen ingehouden op jouw loon en heeft dit vervolgens afgedragen aan de Belastingdienst. Uit jouw eigen aangifte blijkt echter dat je 9.000 euro had moeten betalen aan loonbelastingen en premies. In dit geval krijg je 1.000 euro terug van de Belastingdienst.

Met welke heffingskortingen en aftrekposten moet ik rekening houden?

Zoals beschreven onder het kopje ‘wanneer kan ik loonbelasting terugvragen’, kan het voorkomen dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Dit kan gebeuren als er nog geen rekening is gehouden met de heffingskortingen en aftrekposten die op jou van toepassing zijn. Door heffingskortingen betaal je minder belasting en premies. Voorbeelden van heffingskortingen zijn:

Klik op de heffingskortingen voor meer informatie (bron: Belastingdienst).

Daarnaast bestaan er ook nog aftrekposten. Met aftrekposten kan je je inkomsten verlagen waardoor je wederom minder belasting hoeft te betalen. Voorbeelden van aftrekposten zijn de hypotheekrenteaftrek en persoonsgebonden aftrek. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wat is een loonbelastingverklaring?

Om gebruik te kunnen maken van loonheffingskortingen moet je, wanneer je in dienst treedt bij jouw werkgever, een loonbelastingverklaring invullen. Je vult hier onder andere in of je gebruik wilt maken van de loonheffingskorting en wanneer je deze wilt laten ingaan. De informatie moet uiterlijk één dag voordat je in dienst treedt worden ingevuld. Let op: heb je meerdere banen tegelijkertijd? Zorg er dan voor dat maar één werkgever de loonheffing voor jou rekent. Anders kan het gebeuren dat jouw werkgevers te weinig belasting betalen over jouw loon en jij daardoor geld moet terugbetalen. De loonheffingskorting kan dus maar één keer worden toegepast.

Voor de werkgever: loonbelasting tabellen

De Belastingdienst publiceert ieder jaar een update van de loonbelastingtabel. Aan de hand van deze tabel kan je precies zien hoeveel belasting je per werknemer moet afdragen aan de Belastingdienst. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd en het loon van de werknemer. Door deze tabellen te raadplegen weet je precies hoeveel loon je moet inhouden op de het salaris van de werknemer en wat je zal moeten betalen aan de Belastingdienst namens de werknemer. De loonbelastingtabellen gaan altijd een aantal jaar terug. Momenteel kan je op de website van de Belastingdienst tabellen terugkijken van 2017 tot en met 2022. Uiteraard is het ook mogelijk om een administratiekantoor in te zetten of speciale software aan te schaffen om de loonbelasting uit te rekenen.

Loonbelasting voor zzp’ers

Als je in loondienst werkt, dan wordt er door de werkgever iedere maand netjes loonbelasting ingehouden op je salaris. Voor zzp’ers werkt het net iets anders. Als zzp’er betaal je ook belasting over verdiende inkomsten. Om te berekenen hoeveel belasting je moet betalen moet je onder andere rekening houden met:

 • Jouw bruto-inkomen (totale omzet – bedrijfskosten)
 • De aftrekposten (startersaftrek, zelfstandigen aftrek, 14% mkb-winstvrijstelling, investeringsaftrek)
 • De correcte belastingschrijven (hier gelden dezelfde schijven als voor mensen in loondienst, voor meer informatie zie het kopje ‘hoeveel loonbelasting moet ik betalen’)
 • Algemene heffingskortingen
 • Arbeidskorting
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hoeveel je precies bijdraagt is afhankelijk van je inkomen)

Op de website ikgastarten.nl leggen ze met voorbeelden uit hoe je precies kan berekenen hoeveel belasting je moet betalen als zzp’er. Vaak schakelen zzp’ers ook een boekhouder of account in om de inkomstenbelasting in te vullen. Zo weet je zeker dat je van alle kortingen profiteert en het correcte bedrag aan belasting afdraagt.

Uitstel belasting voor zzp’ers

In sommige gevallen is het mogelijk om als zzp’er uitstel van betaling aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld als je nog een verwachte teruggave van de omzetbelasting krijgt. De loonbelasting en de teruggave kunnen dan in sommige gevallen met elkaar worden verrekend. Voor meer informatie kan je de website van de Belastingdienst raadplegen.

Op zoek naar een geschikte boekhouder voor de aangifte inkomstenbelasting die je kan adviseren? Bekijk het meest complete overzicht van de beste boekhouders in jouw regio.

miniwizard.svg
Gratis en vrijblijvendGratis en vrijblijvend

Wat kost een undefined?

Een undefined kost undefined tussen de ,- en,- Een undefined mag zelf de tarieven bepalen, vraag daarom vooraf een offerte aan. Wat een undefined kost heeft ook te maken met wat jouw specifieke wensen zijn.

Relevante expert blogs