Verborgen gebreken huis
Vind een top 10 makelaar bij jou in de buurt
Mijn locatie
makelaar.jpg
Deel artikel

Verborgen gebreken huis

Bij de aankoop van een huis zijn er veel diverse aspecten waarmee je als koper rekening mee moet houden. Een van deze aspecten betreft de mogelijke verborgen gebreken van een huis. Wat houden deze verborgen gebreken precies in en hoe dien je ermee om te gaan? Wij leggen in deze tekst alles uit over verborgen gebreken. Van welke risico’s geborgen gebreken met zich meebrengt tot welke stappen je als verstandige koper kunt ondernemen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Wat is een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek betekent simpel gezegd dat er iets mis is met een huis, terwijl dit niet was te zien of bekend was op het moment van de aankoop. Het kan van alles zijn, zoals een lekkage of een fout in de bouw. De verkoper van een huis heeft een mededelingsverplichting om je te vertellen of én wat voor gebreken er zijn. Doet de verkoper dit niet dan kan het zijn dat de koper hem/haar financieel aansprakelijk stelt voor de gevonden gebreken.

Het is belangrijk om te begrijpen wat verborgen gebreken zijn, omdat ze invloed kunnen hebben op de waarde en het comfort van je nieuwe thuis.

Wat valt onder verborgen gebreken?

Er zijn verschillende soorten verborgen gebreken en deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. Voorbeelden van verschillende soorten verborgen gebreken zijn:

  • lekkage
  • constructiefout
  • probleem met elektriciteit
  • rotte kozijnen
  • problemen met de fundering
  • asbest
  • scheuren in muren

In principe is het zo dat wanneer de koper na het kopen van het huis bepaalde problemen of gebreken constateert, hij daar de verkoper niet aansprakelijk voor stelt. De koper kan dit wel wanneer er gesproken wordt over verborgen gebreken en dit vind plaats indien:

  • De verkoper van het gebrek afwist, maar dit niet gemeld heeft tijdens het verkoopproces.
  • Het gebrek tijdens het verkoopproces al aanwezig was, maar zowel de koper als de verkoper wist hier niks van.
  • De verkoper wist dat door de gevolgen van de gebreken de koper aspecten in het huis niet kon gebruiken zoals verwacht.

Rol makelaar bij verborgen gebreken

De makelaar speelt een belangrijke rol bij het omgaan met verborgen gebreken. In overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, en gebaseerd op de specifieke overeenkomsten tussen makelaar, verkoper en koper, verstrekt de makelaar belangrijke informatie over bekende gebreken, zowel zichtbaar als verborgen. Deze informatie bevat feitelijke details over de huidige staat van het onroerend goed.

In hun begeleidende rol moedigen makelaars kopers aan om het belang van inspecties te begrijpen en om professioneel advies in te winnen. Het doel is om potentiële verborgen gebreken te ontdekken voordat de koop wordt afgerond. De aansprakelijkheid van de makelaar is vaak afhankelijk van contractuele afspraken en kan resulteren in verantwoordelijkheid als er sprake is van nalatigheid bij het verstrekken van informatie over bekende gebreken.

Vaak adviseren makelaars kopers actief om een professionele inspectie te laten uitvoeren voordat ze zich vastleggen aan een aankoop. Deze inspecties spelen een cruciale rol bij het identificeren van potentiële verborgen gebreken die niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Het is belangrijk voor zowel kopers als verkopers om juridisch advies in te winnen vanwege verschillende wetten over het onthullen van mogelijke problemen met een huis. Dit helpt iedereen om te begrijpen wat ze moeten doen en voorkomt problemen als er verborgen gebreken zijn.

Verborgen gebreken melden

Als je een verborgen gebrek ontdekt, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden bij de verkoper. De termijn hiervoor varieert, maar over het algemeen geldt dat je dit binnen twee maanden na ontdekking moet doen. Lees verder als je een uitgebreid stappenplan wilt over hoe je gebreken meldt.

Wat te doen bij verborgen gebreken?

Als je een verborgen gebrek ontdekt, kun je de verkoper in gebreke stellen. Dit betekent dat je de verkoper aansprakelijk stelt voor de gebreken en hem of haar vraagt om deze te herstellen of de schade te vergoeden. In het volgende stappenplan leggen wij je uit hoe je dit proces het beste aanpakt

Stap 1: Ontdekking van het verborgen gebrek

Als je na de aankoop van je woning een onverwacht probleem tegenkomt dat niet zichtbaar was bij de koop, heb je mogelijk te maken met een verborgen gebrek.

Stap 2: Raadpleeg het koopcontract

Controleer het koopcontract op clausules met betrekking tot verborgen gebreken en de verantwoordelijkheden van de verkoper. Hierin staat mogelijk vermeld dat de verkoper aansprakelijk is voor bepaalde gebreken.

Stap 3: Documenteer het gebrek

Maak foto's en documenteer het verborgen gebrek zo gedetailleerd mogelijk. Dit komt van pas als bewijsmateriaal bij latere stappen.

Stap 4: Neem contact op met de verkoper

Informeer de verkoper zo snel mogelijk over het ontdekte gebrek. Communiceer duidelijk en binnen een redelijke termijn over de situatie.

Stap 5: Onderzoek de aansprakelijkheid van de verkoper

Bekijk of de verkoper aansprakelijk is voor het gebrek. Dit is het geval als het gebrek de normale bewoning van de woning belemmert en de verkoper hiervan op de hoogte was.

Stap 6: Overleg en zoek een oplossing

Probeer samen met de verkoper tot een oplossing te komen. Dit houdt reparatie van het gebrek of een overeenkomst over de verdeling van de kosten in . Leg de afspraken schriftelijk vast.

Stap 7: Stel de verkoper In gebreke

Als overleg niet leidt tot een oplossing, stel de verkoper schriftelijk in gebreke. Geef een redelijke termijn voor het verhelpen van het gebrek en leg de consequenties vast als hier geen gehoor aan wordt gegeven.

Stap 8: Verzamel bewijsmateriaal

Verzamel alle relevante documenten, waaronder correspondentie met de verkoper, foto's van het gebrek en eventuele offertes voor reparatiekosten.

Stap 9: Juridisch advies

Overweeg juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat om je rechten en opties volledig te begrijpen. Dit is nuttig als het geschil complex wordt.

Stap 10: Rechtsgang

Als alle pogingen tot een schikking mislukken, overweeg dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Hierbij komt een advocaat van dienst, vooral als de schade aanzienlijk is.

Verborgen gebreken na 1 jaar

Het komt voor dat je een verborgen gebrek pas na 1 jaar ontdekt. In dat geval is het nog steeds mogelijk om de verkoper aansprakelijk te stellen. Sterker nog, het is zelfs mogelijk dat als je binnen vijf jaar na de aankoop een gebrek kan aantonen hier melding van kan maken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat de schade vóór de aankoop van het huis is ontstaan. Daarnaast geldt een meldingstermijn van twee maanden voor de verborgen gebreken en moet de procedure binnen twee jaar na de ontdekking plaatsvinden.

De termijn voor het melden van verborgen gebreken varieert. Toch is het zo dat over het algemeen een verjaringstermijn van twee jaar geldt. Dit betekent dat je de verkoper tot twee jaar na de ontdekking van een gebrek aansprakelijk kunt stellen.

Vergelijk vier offertes via Trustoo

Bij Trustoo begrijpen we dat het kopen van een huis een grote stap is en dat het vinden van verborgen gebreken vervelend is. Daarom helpen we je graag bij het vinden van de juiste makelaar die jou hier zo goed mogelijk bij helpt. Vergelijk vier offertes van lokale makelaars via ons platform en maak een weloverwogen keuze.

Verborgen gebreken en een oud huis

Bij de aankoop van een oud huis is de kans op verborgen gebreken groter. Het is daarom extra belangrijk om een grondige inspectie uit te voeren en eventueel een bouwkundig rapport op te laten stellen.

Indien het om een oud gebouw gaat kan de verkopende partij een ouderdomsclausule toevoegen. Hierin staat dat de koper op de hoogte is van het feit dat het om een oudere woning gaat en dat hij begrijpt dat zijn verwachtingen daarvan niet gelijk kunnen zijn aan die van een nieuwere woning. Aan de hand van een ouderdomsclausule kunnen de verkopers minder makkelijk aansprakelijk worden gesteld voor latere schadeclaims.

De oorspronkelijke bedoeling van de ouderdomsclausule is voor woningen die ouder zijn dan 50 jaar. Het is echter belangrijk om te weten dat in de praktijk deze clausule vaak al wordt toegepast bij woningen die nog geen 15 jaar oud zijn.

Verborgen gebreken zonder bouwkundig rapport

Ook zonder bouwkundig rapport kun je te maken krijgen met verborgen gebreken. In dat geval is het belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn en hoe je de verkoper aansprakelijk kunt stellen.

Een bouwkundig rapport wordt in principe wel altijd aangeraden. Een bouwkundig rapport biedt meer inzicht in de technische conditie van een woning. Naast dat de verkoper een mededelingsplicht heeft, heeft de koper een zogenaamde onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je als koper de verplichting hebt om te onderzoeken wat de bouwkundige staat van de woning is. Het aanvragen van een bouwkundig rapport is een voorbeeld dat helpt om aan deze verplichting te voldoen.

Het kan zijn dat de rechter vindt dat je niet voldoende voldaan hebt aan onderzoeksplicht. In dat geval is het zo dat je de verkoper niet financieel aansprakelijk kan stellen voor de verborgen gebreken. Daarom raden wij aan om ten alle tijde goed onderzoek te doen naar de originele staat van het huis voordat er een aankoop plaatsvindt.